MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

EDUKACINIS RENGINYS „ADATA – 2019. AUDINIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS INTERJERE“

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiuolaikinės dizaino tendencijos ir technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti, skatina mokinius dirbti, kurti, pritaikyti ir įtvirtinti įvairių dalykų įgūdžius, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti mokinių žinias bei įgūdžius, suteikia galimybę integruoti įvairius dalykus.

Programa skirta technologijų ir dailės mokytojams, dizaino būrelių vadovams. Mokytojai patobulins pedagogines, psichologines, metodines  kompetencijas, įgis daugiau, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties. Kokybiniai mokymosi programos sąlygoti pokyčiai, įgytos naujos kompetencijos ir nuostatos  atsispindės sekančių metų kūrybiniuose darbuose, kurie bus pateikti edukaciniame renginyje.

 

Programos tikslas:

Suteikti žinių, kaip tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, kūrybos bei šiuos poreikius plėsti ir gilinti.  

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su tuo, kaip atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus, lavinant įvairiapusę meninę raišką, kūrybines vaizduotes ir individualias kompetencijas;
  2. Suteikti žinių, kaip ugdyti aktyvius piliečius, kūrybiškai suvokiančius savo kultūros vertybes ir gebančius jas įprasminti;
  1. Ugdyti mokinių estetinius jausmus, gebėjimą pastebėti ir vertinti grožį;
  2. Sudaryti sąlygas bendrauti kuriančiam jaunimui ir pristatyti savo kūrybą visuomenei.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  • Šiuolaikinės dizaino tendencijos ir technologijos. – 2 ak. val.
  • Audiniai ir jų panaudojimas interjere. – 2 ak. val.
  • Kūrybinių darbų pristatymas, analizė. – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

 Technologijų ir dailės mokytojai , dizaino būrelių vadovai. 

 

Programos vadovas:

 Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė