MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Dorinio ugdymo mokytojams

Mokytojas, naudodamasis vadovėliu, padėdamas mokiniams nagrinėti įvairius požiūrius bei nuomones, Šventojo Rašto ir kitų krikščioniškųjų šaltinių tekstus, išugdys dalykinę kompetenciją suaugusio žmogaus lygmeniu pažinti katalikų tikėjimą bei jo siūlomas perspektyvas renkantis gyvenimo kelią, ugdyti savo dvasingumą, palyginti, apmąstyti bei įvertinti skirtingas filosofines ir religines pažiūras, Dievo ir Bažnyčios kvietimą tikėti bei sekti Kristumi.
Programa suteikia galimybę išmokti atpažinti savo gyvenimo kelionėje blogio dvasios veikimą, kaip ji mus atakuoja, kaip kėsinasi „išvesti mus iš kelio“ ir suprasti, kokiais būdais galime padėti kitiems pastebėti jos veikimą jų gyvenimuose.
Programa padės dalyviams geriau suprasti Senojo Testamento skaitymo ypatumus ir padės lengviau pasiruošti pamokoms, kuriose analizuojami šios Biblijos dalies tekstai.
Adventas – laikas keliauti vidinę kelionę, todėl turint reikiamas priemones, atšviežinant idėjas, tą kelionę galima padaryti gilesnę ir prasmingesnę.