MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

DIFERENCIJAVIMAS PAMOKOJE. KĄ IR KAIP DIFERENCIJUOTI, KAD MOKYTIS BŪTŲ ĮDOMU?

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Vienas iš svarbiausių sėkmingos pamokos kriterijų – diferencijavimas ir individualizavimas. Dažnai tai vienas silpnesnių pamokos aspektų.

Programa supažindins su ugdymo turinio diferencijavimu įvairiais pjūviais – pagal mokinio patirtį, jo interesus, mokymosi stilių, intelektinius polinkius.  Seminaro metu bus aptarta kaip, kokiais metodais pažinti mokinio stipriąsias mokymosi puses, bus išbandyti testai, padedantys nustatyti mokytojo darbo stilių. Visi metodai ir veiklos bus  išbandomos praktiškai ir diskusijų metu.

Seminaro  metu mokytojai pagilins žinias apie individualizavimo ir diferencijavimo  galimybes ir išbandys būdus, padedančius mokiniams rasti patogius mokymosi būdus. 

 

Programos tikslas:

Supažindinti su diferencijavimo galimybėmis, būdais ir metodais.

 

Programos uždaviniai:

  • Aptarti sėkmingos pamokos kriterijus;
  • Susipažinti su mokinių pažinimo metodais;
  • Pristatyti ir išbandyti diferencijavimo metodus;
  • Išbandyti ugdymo turinio diferencijavimo galimybes;
  • Atlikti praktines veiklas ir jas reflektuoti.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  • Sėkmingos pamokos kriterijų kūrimas. – 1,5 ak. val.
  • Mokinių pažinimo metodų pristatymas, analizė. – 1 ak. val.
  • Individualizavimo ir diferencijavimo būdų ir metodų apžvalga. – 1 ak val.
  • Mokytojo darbo stiliaus nustatymo išbandymas. – 1,5 ak. val.
  • Praktinės veiklos, refleksija. – 1 ak. val.

 

Dalyviai:

Pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų bendruomenės

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė