MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

DAILĖS PAMOKA KITAIP. DAILĖS MOKYMO(-SI) IDĖJOS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis, dirbti naujomis sąlygomis. Dailės mokytojas – ne išimtis.

Šiandieninėje mokykloje dailės mokytojas susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš didžiausių – mokinių mokymosi motyvacijos stoka. Siekiant, kad šiuolaikinis mokinys  noriai lankytų dailės pamokas ir pasiektų ne tik asmeninės pažangos, bet ir didesnių dailės mokymosi rezultatų, mokytojas turi nuolat ieškoti naujų ir efektyvių darbo būdų ir priemonių.

Programa supažindina su tuo, kaip paįvairinti dailės dalyko mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją. Įgytos žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.

 

Programos tikslas:

Supažindinti su netradiciniais ir efektyviais dailės mokymo ir mokymosi būdais.

 

Programos uždaviniai:

  • Susipažinti su dailės pamokos organizavimu muziejuose ir kitose netradicinėse erdvėse;
  • Atskleisti šiuolaikinio meno konteksto svarbą mokant ir mokantis dailės;
  • Nusakyti šiuolaikinių technologijų atvertas kūrybos proceso galimybes ir naujų dailės reiškinių formavimosi prielaidas.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Dailės pamokos netradicinėse aplinkose. – 3 ak. val.

Šiuolaikinio meno kontekstai ir dailės, dailės istorijos mokymo(si) idėjos „Paryžiaus gatvių personažai“. – 3 ak. val. (teorija - 2 val., praktika - 1val.).

 

Dalyviai:

 Dailės, technologijų, pradinių klasių  mokytojai 

 

Programos vadovas:

 Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė