MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Besimokantiems suaugusiesiems

Programa skirta suaugusiems, norintiems pagilinti mokymosi įgūdžius. Mokymasis mokytis - tai bendrasis gebėjimas, didinantis suaugusių žmonių kompetenciją ir konkurencingumą darbo rinkoje bei sugebėjimą prisitaikyti prie kintančių sąlygų.
Kompiuterinio raštingumo paskirtis – ugdyti informacinę ir technologinę modulio dalyvių kompetencijas. Kompiuterinis raštingumas atlieka keleriopą misiją: pirma, taikomąją – ugdyti gebėjimus ir įgūdžius sumaniai naudotis kompiuterinėmis priemonėmis; antra, pažintinę – padėti suprasti informacijos apdorojimo procesus, svarbą, esminius informacinių technologijų paslaugų, taikymo, plėtros principus, intelektinės veiklos formalizavimo ir automatizavimo kryptis; trečia, kultūrinę – puoselėti informacinę bendrųjų žmogaus vertybių kultūrą naudojant technologines priemones ir taip siekiant ugdomos asmenybės darnos.
ES skatina valstybių narių kalbų ir kultūrų įvairovę. Ji remia tų šalių kalbų mokymą ir mokymąsi. ES iškėlė ambicingą tikslą – suteikti piliečiams galimybę, be gimtosios, išmokti kitas kalbas.
Vystantis informaciniai visuomenei tenka apdoroti vis didesnius duomenų srautus. Taigi šiuolaikinė statistika yra neatsiejama nuo kompiuterinės duomenų analizės, padedančios greitai ir efektyviai spręsti įvairius statistikos uždavinius.
Šiandien kiekvienas žmogus turi žinoti pagrindines informacinių technologijų sąvokas, turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti naudotis internetu bei elektroniniu paštu.
Mokymasis visą gyvenimą yra esminis dalykas, užtikrinant socialinę integraciją ir siekiant lygių galimybių. Tai ypač svarbu gyvenant naujomis žinių amžiaus sąlygomis. Siekdami įgyti papildomų žinių ir įgūdžių, kurie leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų.
Šiandien visuomenės gerovė vis labiau priklauso nuo to, kiek ji sugeba pritaikyti informacines technologijas, pasinaudoti jų teikiamais privalumais. Todėl, norint sukurti klestinčią gerovės valstybę, reikia, kad kuo daugiau jos piliečių suprastų IT ir mokėtų jomis naudotis.