MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

AVALONO TECHNIKOS EKSPERIMENTAI

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Technologijų ir dailės mokytojai šiandieną ne retai susiduria su mokinių motyvacijos ir kūrybiškumo stoka. Įsivyravęs požiūris, kad viską galima nusipirkti, neaplenkė ir mokyklos. Todėl mokytojas ne tik turi mokyti technologijų, bet ir prisiimti įtikinėtojo vaidmenį. Reikia aiškinti, kodėl verta gaminti vieną ar kitą gaminį, bet ir argumentai mokiniams atrodo vis mažiau įtikinami. Šiandieninis mokytojas bando ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų, naujų netradicinių technikų ir medžiagų, priemonių, raiškos būdų ir šitaip sudominti mokinius. Labai svarbu padėti mokiniams suvokti, kaip technologijos, ateidamos į buitį, keičia mūsų gyvenimo būdą, įpročius ir kaip dėl to keičiasi aplinka. Todėl vizualinėje raiškoje svarbu sujungti keletą veiksnių: norą išbandyti kažką naujo, laisvę eksperimentuoti, būtinybę pamatyti rezultato pritaikomumą. Meninis išprusimas, jautrumas grožiui, kūrybiškumas dabartinėmis intensyvaus techninio progreso sąlygomis yra labai svarbus ne tik intelektualaus meninio produkto kūrėjui, bet ir eiliniam produkcijos vartotojui, siekiančiam orientuotis vaizduojamojo ir daiktiškojo meno pasaulyje.

 

Programos tikslas:

 Mokytojų profesinių žinių, supratimo ir gebėjimų įgijimas per patyriminį mokymąsi dalinantis gerąja patirtimi.

 

Programos uždaviniai:

  1. Plėtoti mokytojų meninio ir technologinio ugdymo kompetencijas;

  2. Stiprinti dailės ir technologijų dalykų integracinį ryšį;

  3. Susipažinti su avalono rankdarbių technikos galimybėmis ir praktiškai išbandyti naujas konstrukcines medžiagas;

  4. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Avalono technika. Priemonės, įrankiai, darbo eiga. – 1 ak. val.

  2. Avalono technikos rankdarbių įvairovė. – 1 ak. val.

  3. Servelėlės gamyba. – 1 ak. val.

 

Dalyviai:

Dailės ir technologijų mokytojai

 

Laikas:

2018 m. I pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė