MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Andragogams

Ši programa skirta suteikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje veikiančių savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams profesinei) veiklai reikalingų vadybinių, andragoginių ir kt. kompetencijų bei įgūdžių, užtikrinant sėkmingą bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų planus bei plėtojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą savivaldybėje.
Teorinė šios programos dalis skirta suaugusio žmogaus psichologinės brandos, mokymosi motyvacijos, intelekto tipo, mokymosi stilių ir suaugusiųjų mokymosi specifikos analizei. Praktinėje dalyje tobulinami dalyvių darbo suaugusiųjų auditorijoje įgūdžiai, stiprinama mokytojų andragoginė kompetencija. Ši kompetencija reikalinga siekiant sukonstruoti suaugusiems tinkamas mokymo/si ir bendravimo sąlygas.