MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių organizavimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr.25-1177, Nr.51-2480, Nr.86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės švietimo centro 2010-10-04 raštą Nr. S-97 ,,Dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“. Marijampolės savivaldybės tarybos, 2010-11-29 sprendimas Nr. 1-1444 „Dėl Marijampolės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens vardas, pavardė, darbovietė ar švietimo įstaiga, kvalifikacijos tobulinimo(si) renginys ar paslauga.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Švietimo įstaiga ar darbovietė kuri kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyviams teikia finansavimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolanta Gelžinienė – direktorės pavaduotoja, tel. (8-343) 59498, el.paštas:  jolanta.msc@gmail.com

Romutė Koncevičienė – metodininkė, tel. (8-343) 91558, el.paštas:  romakonc@gmail.com

Daiva Liaukuvienė – metodininkė, tel. (8-343) 91558, el. paštas: liaukuviene@gmail.com

Vida Undzėnienė – metodininkė, tel. (8-343) 91558, el. paštas: vida.undzeniene@takas.lt

Jūratė Gaidienė – metodininkė, tel. (8 - 343) 92572, el. paštas: jurate.msc@gmail.com

Gintarė Grigaliūnienė – metodininkė, tel. (8 - 343) 92572, el. paštas: gintare.msc@gmail.com 

Administracinės paslaugos vadovas

Meilutė Apanavičienė – direktorė, tel. (8-343) 91321, el. paštas: meile.msc@gmail.com 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Kvalifikacijos renginiai organizuojami skelbiami Švietimo centro veiklos plane. Jei dalyvauti renginyje užsiregistruoja mažiau nei 10 dalyvių, mokamas renginys neorganizuojamas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos pavadinimas

Paslaugų įkainis (€) vienam asmeniui už 1 akad. val.

Seminaro, paskaitos ir kitų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvio mokestis (pagal lektoriaus kvalifikaciją):

Vyr. mokytojų, mokytojų metodininkų, švietimo pagalbos specialistų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

2,50 €

Mokytojų ekspertų, švietimo konsultantų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

3,00 €

Kitų institucijų specialistų parengtos autorinės programos

3,00 €

Švietimo įstaigų vadovų, aukštesnio lygmens švietimo vadybininkų, aukštųjų mokyklų asistentų ir lektorių parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

3,00 €

Aukštųjų mokyklų dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį ir/ar docento, profesoriaus kvalifikaciją, kitų organizacijų specialistų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

4,00 €

Užsienio ekspertų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

8,00 €

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

https://www.semiplius.lt/


Prašymo priėmimo vieta

P. Butlerienės g. 3, Marijampolė LT-68306, tel./faks. +370 343 91401, el. p. sc.marijampole@gmail.com