MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Naujienos

2013-02-05 16:41
2013 m. vasario – kovo mėn. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra rengia nemokamus mokymus dirbti su tiesiogine internetine platforma www.iqesonline.lt Mokymai vyks: Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių pedagogams - š. m. vasario 22 d. Marijampolės švietimo centre; Marijampolės savivaldybės pedagogams - š. m. kovo 6 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje; Šakių rajono pedagogams - š. m. kovo 6 d. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Mokymų pradžia – 10 val. ( trukmė - 6 ak. val.).
2013-02-01 09:56
Kintant laikmečiui vis labiau pastebima neformalaus ugdymo programų svarba. Ypač reikšminga tampa vertybinių nuostatų, asmeninių gebėjimų, socialinių įgūdžių kompetencijų ugdymo kokybės užtikrinimas.
2013-02-01 09:52
Remdamiesi Mokytojų atestacijos nuostatais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24d. įsakymo Nr.ISAK-3216 (Žin.,2008, Nr.142-5669), 15 punktu bei Mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimais LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 (Žin.,2007, Nr.87-3463), organizuojame 40 valandų ,,Nuotolinius mokymus mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“.
2013-02-01 09:51
2013 m. pirmą kartą bus vykdomas naujas Menų brandos egzaminas, kuris pakeitė Dailės ir Muzikos mokyklinius brandos egzaminus. Menų brandos egzaminas skirsis nuo buvusiųjų reikalavimais, mokinių pasiekimų vertinimu, organizavimu.
2013-01-31 12:38
Š.m. vasario 19 d. 17.30 val. Marijampolės švietimo centre vyks paskaita „Patyčios, smurtas ir jaunimo savižuda - kodėl ir ką daryti?“, skirta klasių vadovams, socialiniams pedagogams ir mokinių tėvams (trukmė 2 val.). Lektorius V.Stoškus, psichologas, psichoterapeutas, konfliktų tarpininkas.
2013-01-30 19:07
Bendrojo lavinimo viduriniojo ugdymo (XI-XII kl.) pakopoje dirbantys istorijos mokytojai maloniai kviečiami vasario 7d. 14 val. į nemokamą seminarą „Kas garantuoja sėkmę istorijos egzamine?“. Lektorius E.Bakonis, istorijos mokytojas ekspertas
2013-01-25 15:49
Prieš kelias dienas pasirodė pirmosios temos ir pirmieji komentarai projekto Lyderių laikas 2 virtualios aplinkos forume.
2013-01-25 12:36
Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia bendrojo ugdymo mokyklų (profesinio mokymo įstaigų) vadovų ir pedagogų atranką į mokymus 2013 metais
Puslapiai: «1...444546474849»