MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Naujienos

2013-03-01 09:51
Š.m. kovo 7 d. 17.00 val. Marijampolės švietimo centre vyks Sūduvos kultūros fondo organizuojamas forumas „Patyčių karta: toleruojame ar keičiamės?“, skirtas mokytojams, mokiniams, tėvams, visuomenei.
2013-02-22 12:46
2013 m. kovo 14 ir balandžio 11 dienomis organizuojamos konsultacijos vaizdo konferencijose vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojams ir mokiniams.
2013-02-22 12:42
Labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“, kurio vienas iš tikslų – jaunimo patriotiškumo bei pilietiškumo ugdymas, skelbia istorijos viktoriną “1863 m. sukilimas. Suvalkija. Pradžia“, skirtą I-IV klasių gimnazistams arba 9-12 klasių Marijampolės apskrities moksleiviams.
2013-02-15 15:31
Š.m. balandžio mėn. Marijampolės švietimo centre planuojami organizuoti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, skirti pirmą kartą besiatestuojantiems ar pretenduojantiems įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją pedagogams
2013-02-15 15:29
Seminaras kūno kultūros mokytojams „Specialiųjų poreikių mokinių fizinio aktyvumo ugdymas bendradarbiaujant su Lietuvos Specialiuoju Olimpiniu komitetu (LSOK)“
2013-02-05 16:41
2013 m. vasario – kovo mėn. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra rengia nemokamus mokymus dirbti su tiesiogine internetine platforma www.iqesonline.lt Mokymai vyks: Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių pedagogams - š. m. vasario 22 d. Marijampolės švietimo centre; Marijampolės savivaldybės pedagogams - š. m. kovo 6 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje; Šakių rajono pedagogams - š. m. kovo 6 d. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Mokymų pradžia – 10 val. ( trukmė - 6 ak. val.).
2013-02-01 09:56
Kintant laikmečiui vis labiau pastebima neformalaus ugdymo programų svarba. Ypač reikšminga tampa vertybinių nuostatų, asmeninių gebėjimų, socialinių įgūdžių kompetencijų ugdymo kokybės užtikrinimas.
2013-02-01 09:52
Remdamiesi Mokytojų atestacijos nuostatais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24d. įsakymo Nr.ISAK-3216 (Žin.,2008, Nr.142-5669), 15 punktu bei Mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimais LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 (Žin.,2007, Nr.87-3463), organizuojame 40 valandų ,,Nuotolinius mokymus mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“.
Puslapiai: «1...353637383940»