MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ SIMPOZIUMAS APIE NUOTOLINĮ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMĄSI

2021-05-07 09:53

2021 m. balandžio 30 dieną neformaliojo mokymosi klubas „Mes“ ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras organizavo nuotolinę diskusiją-simpoziumą „Šiaurės - Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo realijos ir perspektyvos nuotoliniame mokyme“, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Švedijos suaugusiųjų švietimo organizatoriai bei mokytojai.


Simpoziumo tikslas – aptarti problemas, susijusias su nuotoliniu suaugusiųjų mokymusi, nustatyti, kokia parama reikalinga suaugusiųjų mokytojams, įgyvendinantiems skaitmeninį mokymąsi, ir skatinti IKT naudojimą suaugusiųjų švietime.


Simpoziumo metu  buvo pristatytas Šiaurės ministrų tarybos (Nordic Council of Ministers) vykdomas  projektas „Nuotolinis mokymasis suaugusiųjų švietime“. Skaitmenines suaugusiųjų mokymosi galimybes, sukurtus modelius ir metodus pristatė ir demonstravo visų trijų šalių suaugusiųjų švietimo ekspertai bei praktikai.


Projekto „Nuotolinis mokymasis suaugusiųjų švietime“ pagrindu buvo parengtos nuoseklaus skaitmeninio mokymosi ir IKT įgyvendinimo suaugusiųjų švietime rekomendacijos, pagrįstos suaugusiųjų skaitmeninio mokymosi efektyvumo vertinimu, taikant COVID-19 apribojimus. Šios rekomendacijos  buvo pristatytos simpoziumo dalyviams, todėl galima teigti, jog dalyviai gavo vertingų patarimų, kaip įvairios institucijos gali skatinti skaitmeninį raštingumą suaugusiųjų švietėjams ir besimokantiems suaugusiems.


Dalijimasis žiniomis ir patirtimi, pasitelkiant nuotolinį mokymąsi, yra pagrindinis šiuolaikinio suaugusiųjų mokymosi kokybės tobulinimo siekis.  


 


Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo(si) koordinatorius


Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras