MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KVIEČIAME MOKYMUOSE TOBULINTI SAVO SKAITMENINĘ KOMPETENCIJĄ

2021-03-09 10:12

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose.


Daugiau informacijos:


https://www.nsa.smm.lt/2021/02/23/kvieciame-mokymuose-tobulinti-savo-skaitmenine-kompetencija/?fbclid=IwAR1EfM7PichUnHzEk0k0GVyMt2VTbB6qcM6w5q6Ek3oSosT7QJxAQqBd7gc