MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nuotolinio ir mokymosi mokykloje sujungimas: mišriojo mokymo(si) taikymas praktikoje

2021-03-09 10:04

Dėl COVID-19 pandemijos mokytojai visame pasaulyje buvo priversti diegti naujus mokymo ir mokymosi metodus. Mišrusis mokymas(is) – prasmingas mokymo(si) nuotoliniu būdu ir mokykloje derinys, atsakingai pasirenkant įvairias priemones ir strategijas, mokyklose taps vis dažnesniu reiškiniu.


Daugiau informacijos: https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos/nuotolinio-ir-mokymosi-mokykloje-sujungimas-misriojo-mokymo-si-taikymas-praktikoje/44552