MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Švietimo centro veiklos išorinis vertinimas

2019-05-22 17:15

Šių metų gegužės 15 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko institucijos veiklos išorinis vertinimas – tai ekspertinis tyrimas, kurio metu, remdamiesi įsivertinimo išvadomis, institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertai padeda nustatyti veiklos rezultatų kokybę ir teikia rekomendacijas dėl institucijos akreditavimo. Laukiame  išorinio veiklos vertinimo ir pakartotinės akreditacijos rezultatų.


Penkerių metų veiklos pristatymas akreditacijai