MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra teikia paaiškinimus dėl audito išvadų

2019-05-07 15:00

Pateikiame paaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6 „Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“ https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/korupcijos_prevencija/ PAZYMA_2.pdf Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atžvilgiu įvardytų pastebėjimų, išvadų, vertinimų.


Daugiau informacijos: http://www.nmva.smm.lt/2019/04/nacionaline-mokyklu-vertinimo-agentura-teikia-paaiskinimus-del-audito-isvadu/