MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kviečiame susipažinti su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metiniu pranešimu

2019-05-07 14:57

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – Agentūra) pristato mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų metinį pranešimą. Jis parengtas remiantis bendrojo ugdymo mokyklų pateiktais 2016–2017 mokslo metų arba 2017 kalendorinių metų įsivertinimo ir 2017 metų mokyklų išorinio vertinimo duomenimis. Šios apžvalgos ypatumus lėmė 2016 m. pakitusios vertinimo sritys, santykinai nedidelis pagal jas 2017 metais vertintų mokyklų skaičius. Todėl po kasmet įprastos bendros pagrindinių duomenų apie mokyklos veiklą ir pamokos kokybę apžvalgos atskirai pagal išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenis antroji metinio pranešimo dalis konstruojama netradiciškai. Joje siekta atlikti analizę pagal bendras keturias mokyklos veiklos sritis kartu siejant išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenis.


Daugiau informacijos: http://www.nmva.smm.lt/2019/04/kvieciame-susipazinti-su-nacionalines-mokyklu-vertinimo-agenturos-metiniu-pranesimu/