MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KVIEČIAME Į PATYRIMINĘ KONFERENCIJĄ „POKYČIO PROJEKTO REZULTATAI: SAVANORYSTĖS LINK“

2019-04-19 09:57


Marijampolės savivaldybėje jau treti metai įgyvendinamas nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektas „Savanorystės, pagrįstos tarpinstituciniu bendradarbiavimu, modelio sukūrimas Marijampolės savivaldybėje“, kuriuo siekiama skatinti savanorystę ir sudaryti prasmingos savanoriškos mokinių veiklos sąlygas ugdymo įstaigose bei kitose organizacijose.


Š. m.  balandžio 30 d.  11 val.  projekto „Lyderių laikas 3“ Marijampolės savivaldybės kūrybinė komanda ir Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudami su Marijampolės profesinio rengimo centru, Trečiojo amžiaus universitetu, „Suvalkiečio“ redakcija, Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka, Visuomenės sveikatos biuru, Kraštotyros ir Lietuvos Prezidento K. Griniaus muziejais, Socialinės pagalbos centru,  Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės skyriumi, Šv. Vincento Pauliečio parapijos socialinės globos, Švč. Marijos ir švento arkangelo Mykolo globos namais, organizuoja patyriminę konferenciją „Pokyčio projekto rezultatai: savanorystės link“.


Konferencijoje bus pristatytas projekto metu sukurtas ugdymo įstaigų, mokinių tėvų ir kitų organizacijų bendradarbiavimą skatinantis savanoriškos veiklos modelis, savanoriškos veiklos patirtys ugdymo įstaigose, aptartos tolimesnio mokyklų ir savanoriška mokinių veikla suinteresuotų organizacijų bendradarbiavimo galimybės, konferencijos dalyviai taip pat bus kviečiami patirti savanorystę įvairiose organizacijose.


Pedagogų registracija www.semiplius.lt


Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com


Konferencijos programa čia ....