MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

DĖL SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

2018-12-10 16:34

Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano koordinatoriaus funkciją Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras atlieka Marijampolės savivaldybės suaugusių gyventojų mokymosi poreikių tyrimą, kurio tikslas surinkti informaciją apie suaugusiųjų mokymosi/tobulinimosi poreikius.


Iki š. m. gruodžio 31 d. prašytume Jūsų institucijos/organizacijos darbuotojus užpildyti elektroninę anketos „Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje“ versiją  (anketą rasite čia: https://apklausa.lt/f/suaugusiuju-mokymosi-poreikiai-marijampoles-savivaldybeje-xy4f44q.fullpage