MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Stažuotė Suomijoje - Estijoje: įspūdžiai ir patirtis

2018-10-24 16:39

Rugsėjo 24-28 dienomis projekto „Lyderių laikas 3“ Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narės Asta Kulbokienė ir Aušra Šmulkštienė dalyvavo stažuotėje Suomijoje–Estijoje.


Per 2 dienas Helsingyje buvo aplankytos 4 pradinės ir pagrindinės mokyklos, Taline ir Tartu- 3 gimnazijos ir 1 pagrindinė mokykla. Vizitų mokyklose metu susitikome su vadovais, kurie pristatė savo ugdymo įstaigas, papasakojo apie ugdymo proceso organizavimą, mokyklos ir ėvų bendradarbiavimą, atsakė į gausybę svečių klausimų. Stebėjome ugdymo procesą, susitikome su mokytojais, mokiniais, vyko diskusijos. Žavėjo sutvarkyta fizinė aplinka, edukacinės erdvės, inovatyvios priemonės. Kiekvieną dieną, po vizitų mokyklose dalyvavome konferencijose, kurių metu buvo pristatytos Suomijos ir Estijos švietimo sistemos, jų sėkmės kriterijai, aptartas mokyklų ir savivaldybės bendradarbiavimas.


Kodėl Suomijos švietimo sistema laikoma viena geriausių? Specialistai įvardijo šiuos sėkmės kriterijus:  • Geros mokyklos rodiklis- vaiko laimė. Svarbiausia- saugus, sveikas ir laimingas vaikas.

  •  Švietimo sistemos tvarumas. Nauja vyriausybė sistemos nekeičia, nedaromi staigūs pokyčiai.

  • Mokytojų rengimo vertė. Kiekvienas mokytojas privalo įgyti magistro laipsnį. Mokytojo profesija prestižinė, gerai apmokama. Mokytoju pasitikima, jam suteikiama laisvė dirbti pamokoje. „Mokytojas yra  padėjėjas, kurio tikslas- padėti vaikui pasiekti svajonę“- sakoma Suomijoje.

  • Kultūra ir visuomenė. Vaikas vienodai auklėjamas šeimoje ir mokykloje. Laikomasi tų pačių taisyklių, susitarimų ir šeimoje, ir mokykloje.

  • Gerai veikiančios švietimo, sveikatos ir pensijų sistemos.


       Patiko Suomijoje vyraujantis požiūris: „Nėra gerų ir blogų mokyklų, yra tiesiog mokyklos Suomijoje“. Nesvarbu, kokioje mokykloje vaikas mokosi- gimnazijoje ar profesijos mokykloje- svarbiausia, kad jis mokytųsi.


Estijoje siekiant pakeisti tarybinę mokyklą, buvo pradėta švietimo sistemos pertvarka.  Pasirinktas Suomijos mokyklų modelis.  Skirtas finansavimas geriems užsienio lektoriams, kurie surengė mokymus mokytojų komandoms. Išleisti nauji vadovėliai, bendrosios programos parengtos 3 metų koncentrui. Tai buvo sprendimai, lėmę ryškius pokyčius ir vis gerėjančius mokinių pasiekimus. Mokytojui suteikta laisvė daryti tai, kas vaikui geriausia, skiriamas didelis dėmesys ugdymo kokybei, patirtiniam mokymui(si), pamokai ne klasėje. Svarbu ir tai, kad mokytis į gimnazijas mokiniai kviečiami pagal priėmimo metu išlaikytų testų rezultatus.


Džiugino turiningas ir aktyvus stažuotės dalyvių laisvalaikis, kurio metu susipažinta su Helsingio, Talino ir Tartu senamiesčiais. Iš kelionės parsivežėme idėjų pokyčio projektui ir savo mokyklai, turėjome galimybę susipažinti su kitų savivaldybių LL3 komandomis, pasidalijome pokyčio projekto įgyvendinimo patirtimi savivaldybėse. 


 


LL3 Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narės


Asta Kulbokienė ir Aušra Šmulkštienė