MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pirmajam Lietuvoje švietimo centrui – 25-eri

2018-10-03 09:32

Marijampolės senamiestis, pati gražiausia Pranciškos  Butlerienės gatvė ir vienas ypatingiausių statinių – buvusi sinagoga. Čia 1993 m. vasarą iškilmingai atidarytas pirmasis Lietuvoje Švietimo centras, pirmuosius veiklos žingsnius pradėjęs žengti dar 1992 metais. Atkurtos nepriklausomybės, tarp valstybių atsivėrusių sienų ir užsimezgusio tarptautinio bendradarbiavimo rezultatas. Įkurtas kaip pavyzdžio Lietuvoje dar neturinti organizacija, neįspraustas į griežtai reglamentuotus rėmus, švietimo centras pats ieškojo krypties, kelio ir veiklos stiliaus.
Šiandien Švietimo centras – dukart akredituota ir įvairias administracines reformas išgyvenusi pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kultūrinę veiklą organizuojanti institucija, kurios paslaugomis naudojasi Marijampolės savivaldybės ir regiono pedagogai bei gyventojai.


Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras – vienintelis Lietuvoje švietimo centras, turintis garbingą ir įpareigojantį garsios pedagogės, tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjos vardą, turtingą profesionalaus meno kolekciją ir vykdantis kultūrinę veiklą.


Pasak bendradarbiavimo su Danijos švietimo institucijomis iniciatyvinės grupės vieno iš vadovų S. E. Anderseno,  vieno iš centro Marijampolėje idėjos autorių,  centras buvo tarsi į vandenį mestas  akmuo,  kurio sukeltos bangelės nusirito per Lietuvą.  Marijampolės Švietimo centras ir jo pavyzdžiu įkurti dar keli Švietimo centrai Lietuvoje pradėjo pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi sistemos decentralizacijos procesą, sudarė galimybes pedagogams ir kitų sričių specialistams  mokytis savo regione atsižvelgiant į savo ir savo institucijų poreikius. „Ir atvirai kalbant, ar nors vienas iš mūsų numatė, kad mūsų vizitas į Marijampolę vieną šaltą  1992 sausio dieną išaugs į tokį  nuostabų ir reikšmingą šiandienos rezultatą“ (S. E. Andersenas, 2013).


Koks 25-erių metų veiklos rezultatas?


Daugiau nei 6,5 tūkst. kvalifikacijos tobulinimosi ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginių, daugiau nei 200 tūkst. pedagogų, kitų sričių specialistų bei suaugusiųjų apsilankymų.


290 kompiuterinio raštingumo kursų ir kitų naudojimosi IKT mokymų, kuriuose naudotis IKT mokėsi daugiau nei 4 tūkst. pedagogų ir Marijampolės gyventojų.


150 įvairios trukmės kursų ir seminarų švietimo įstaigų vadovams, daugiau nei  6 tūkst. vadovų apsilankymų.


Daugiau nei 16  tūkst. pedagogų ir suaugusiųjų iš kitų regionų dalyvavo Marijampolės  švietimo centro organizuotuose renginiuose.


Tačiau svarbiausia ne skaičiai, o tai, kuo praturtėjo profesinė ar asmeninė patirtis – įgytos žinios bei įgūdžiai, išaugęs profesionalumas, kompetencijos, galimybė pasidalinti ir gauti, bendradarbiavimas ir bendrystė, tai, kas palengva keitėsi ugdymo įstaigose, ką iš pedagogų mokymosi „išlošė“ vaikai. 


2014 m. pavasarį  Beatričės Kleizaitės-Vasaris Marijampolei padovanota profesionalaus išeivijos meno kolekcija ir švietimo centre įkurta menų galerija suteikė centrui dar vieną – kultūrinės veiklos galimybę. Per ketverius veiklos metus galerijoje vyko per 80 kultūrinių renginių (parodų, susitikimų, koncertų knygų pristatymų ir kt.), apsilankė daugiau nei 10 tūkst. marijampoliečių ir miesto svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų – Izraelio, JAV, Anglijos, Rusijos, Lenkijos, Australijos, Kanados, Rumunijos, Šveicarijos, Vokietijos, Meksikos, Suomijos, Ispanijos, Estijos, Baltarusijos, Kroatijos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos ir net Pietų Afrikos Respublikos.


Šiais, Lietuvos kultūros sostinės metais,  Švietimo centras marijampoliečius ir miesto svečius jau pakvietė ir dar rengiasi pakviesti į 6 profesionalaus meno parodas, surengtas (ir rengiamas) bendradarbiaujant su Lietuvos išeivijos dailės fondu, Lietuvos dailės muziejumi, Čikagos Čiurlionio bei Dusetų dailės galerijomis.


Švietimo centro komandoje – profesionalūs darbuotojai, savo pavyzdžiu demonstruojantys nuolatinio mokymosi būtinybę: suaugusiųjų švietimo (andragogikos), viešojo administravimo, viešųjų ryšių, informacinių technologijų ir socialinės antropologijos magistrai bei humanitarinių mokslų (menotyros) daktaras.


O tokį centrą, koks jis yra šiandien, kūrė visi jame dirbę ir dirbantys žmonės, taip pat pedagogai,  čia iš kolegų sėmęsi ir dalinęsi patirtimi, atradimais, idėjomis, mokęsi naujų dalykų švietime, skubėję paskui nesibaigiančią švietimo kaitą ir niekada nepraradę poreikio mokytis.


Kas Švietimo centras yra jiems?


Jūs esate tas traukos centras, kuriame susiburia pedagogai dalintis sukaupta patirtimi, žiniomis ir idėjomis, klausosi įvairių lektorių  minčių ( direktoriaus pavaduotoja Gita).


Marijampolės švietimo centras - tai ne tik švietimo, bet ir asmenybių atradimo, auginimo bei puoselėjimo centras. Didžiuojamės turėdami ne tik istoriškai reikšmingą ir svarbų objektą, bet ir vietą, kurioje vyksta šių dienų aktualijas atliepiantys ir laikmetį pralenkiantys renginiai, lankosi garsiausi  ir geriausi lektoriai (socialinė pedagogė Onutė)


Švietimo centras - tai vieta, kurioje pasijunti ne vienas. Iškilusios problemos bendraminčių tarpe išsisprendžia  arba bent jau supaprastėja (mokytoja Rita)


Šio centro veikla įvairiapusė, nes ne tik tobulėji kaip asmenybė, bet ir užmezgi bendradarbiavimo ryšius (projektų vadovė Monika)


Švietimo centras man  pirmiausiai asocijuojasi su žmonėmis – su pozityvių, novatoriškų, ieškančių, kuriančių, draugiškų žmonių komanda. Mačiau kaip augo, keitėsi, tobulėjo ir stiprėjo viso kolektyvo kompetencijos, jutau jų profesionalumą, bendrystę, norą tenkinti įvairaus tipo savivaldybės švietimo organizacijų poreikius, reaguoti į laikmečio diktuojamus iššūkius (direktoriaus pavaduotojas Evaldas)


Pirmi Lietuvoje ir labai reikalingi šiandien....visada sušildo šio centro bendruomenės pasitinkančios  šypsenos (psichologė Rima).


Su tokia spalvinga istorija ir sukaupta patirtimi Švietimo centras pradeda 26-uosius veiklos metus  ir tikisi, jog jie bus pilni prasmingų ieškojimų, naujų atradimų ir šviesių lūkesčių.


 


                                                                                      Meilė Apanavičienė, Švietimo centro direktorė