MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS

2018-09-10 10:24

2018 metų rugsėjo-gruodžio mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre bus organizuojamas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas, dirbantiems pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (kurso programa patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK- V-534). Kurso programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių akademinių valandų, 60 savarankiško darbo akademinių valandų. Programą ves Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai.


Kurso kaina – 174,00 Eur asmeniui.


Prašytume pageidaujančius dalyvauti kursuose iki š. m. rugsėjo 25 d. pranešti el. paštu vida.undze@gmail.com (nurodyti vardą, pavardę, švietimo įstaigą, pareigas, tel. numerį ir el. pašto adresą).


Informacija tel. 8 674 26264.