MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

„Supratau kada klydau...“

2018-05-17 13:29

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“ – tai 10 žingsnių, 10 temų pažinti savo vaiką, auklėtinį, suvokti save tėvo ir auklėtojo vaidmenyje, mokėjimo auklėti kompetencijų ugdymas. Ši programa - Lenkijos pedagogų patirtis -  pirmuosius žingsnius žengianti Lietuvoje.


Pradinio ugdymo pedagogai iš įvairių Marijampolės savivaldybės mokyklų kartu su Marijampolės sav. Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologe metodininke Joleta Norkiene tris mėnesius mokėsi analizuoti jausmus, spręsti konfliktus, nustatyti ir nusistatyti asmenines ribas, suvokti, kokią įtaką žmogaus gyvenime daro bausmės ir skatinimai, kokią žalą  gali padaryti vaikui „priskirtas vaidmuo“.


Mokymų eigoje dalyvėms kilo daug klausimų: kas  aš esu, kodėl su manim tai vyksta, kaip atleisti sau ir kitiems, kaip valdyti pyktį, kodėl mane valdo baimės, kaip tinkamai pasielgti...


Kiekvieną užsiėmimą  dalyvės pradėdavo įvardindamos savo emocinę būseną ir lūkestį. Analizuodavo namų užduotis, į kurias buvo įtraukti ir šeimos nariai.


Kursų pabaigoje pedagogės įvardijo mokymųsi naudą, nes įgyta patirtis,  žinios, pasitikėjimas savimi ir savo sprendimų teisingumu, padeda konstruktyviau spręsti problemas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime:


„Pradžioje, užsiėmimų metu, mano viduje buvo sumaištis, supratau, kad esu ne viena mama su savo bėdomis,  bet ir kiti tėvai jaučiasi bejėgiais, susidūrę su vaikų auklėjimo iššūkiais. Supratau, kad tobulų tėvų nebūna. Gavau žinojimą, kaip susitarti su vaiku gražiuoju, be barnių, pykčių, kaip skatinti ir palaikyti jo savarankiškumą, kaip išspręsti konfliktus, kad niekas nepralaimėtų“.


 "Plati šypsena ir juokas, mano viduje, slėpė nerimą. Santuoką ištiko krizė, nesugebėjome su vyru susikalbėti, bendrauti, net vienas į kitą žiūrėti. Atvirauti mokymų metu nereikėjo, tačiau kompetentinga psichologė įžvelgė asmenines problemas. Analizuodamos situacijas, vienos iš kitų mokėmės konfliktų sprendimo, savianalizės, problemų sprendimo galimybių. Mokymų metu sužinojau,  kokios yra svarbiausios mano vertybės, nuostatos, darančios lemiamą įtaką mano elgesiui ir kodėl aš elgiuosi taip, o ne kitaip. Peržvelgiau savo vaikystę. Suvokiau, kodėl dabar priimu vienokius ar kitokius sprendimams. Tokia savianalizė atskleidė, kaip svarbu dabar, auginant savo vaikus, nepadaryti klaidų“.


Kiekvienas jaunas žmogus į suaugusiųjų pasaulį įžengia patyręs tam tikrų išgyvenimų, įgijęs patirties, sukūręs savo gyvenimo istoriją, kuri gali tapti našta arba būti pamatu. Itin svarbu, kad kiekvienas tėvas, auklėtojas, mokytojas, gautų psichologinių žinių, įgytų praktinių įgūdžių, kurie įgalintų jį pasielgti tinkamai ir adekvačiai gyvenimiškose situacijose.


Ši programa parodo, kad jauno žmogaus brendimo metu itin svarbu suaugusiųjų žmonių buvimas šalia. Mokymų metu auklėtojai ir tėvai gali išugdyti gėrį savyje ir jį skiepyti vaikams.


Įveikę tik pirmąją mokymų dalį, pedagogės tikisi, kad mokymai tęsis ir toliau, kad žinia apie programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ naudą,  pasklis plačiai Lietuvoje.  


 


Marijampolės sav. pradinių klasių mokytojos, programos dalyvės