MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kaip (ne)kalbėti su mokiniais lytiškumo klausimais?

2018-04-17 14:58

2018 m. balandžio 26 d. 10.00 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks 8 ak. val. trukmės seminaras „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa mokykloje. Kaip (ne)kalbėti su mokiniais lytiškumo klausimais?“ 


Mokinių lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimos gyvenimui yra sudedamoji ugdymo turinio dalis, apimanti įvairių mokslo žinių perteikimą, gebėjimą jas pritaikyti konkrečiose situacijose, grįsta visuminiu asmenybės supratimu bei vertybinių nuostatų ugdymu.


Siekiant sėkmingai realizuoti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą bendrojo ugdymo mokykloje, tikslinga tobulinti mokytojų specialiąsias rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo kompetencijas, kurios padėtų rengti mokinius darnių tarpusavio santykių kūrimui ir vykdyti ankstyvų lytinių santykių bei su jais susijusių problemų prevenciją.


Seminaro metu, taikant dėstymo, mokymosi bendradarbiaujant modelius, seminaro dalyviams bus pateikiama visuminė lytiškumo, meilės sąvokų samprata; atskleidžiami  paauglių lytiškumo raiškos ypatumai; mokytojų vaidmuo ugdant pozityvią lytiškumo raišką. Taikant įgūdžių mokymo tiesiogiai aiškinant modelį, seminaro dalyviai praktiškai išbandys interaktyvaus mokymo(si) metodus, kuriuos galės praktiškai pritaikyti dirbdami su mokiniais. 


Seminaro lektorė - Doc. dr. S. Ustilaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedra. Kaina – 20,00 Eur. Registracija www.semiplius.lt. Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com (G. Grigaliūnienė)