MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Vizitas į Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinę mokyklą ir gimnaziją

2018-03-27 09:37

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės grupės iniciatyva 2018 m. kovo 16 d. grupė ugdymo įstaigų vadovų bei pedagogų iš įvairių Marijampolės savivaldybės mokyklų lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje. Lenkijos švietimo sistemą, lietuvių tautinės mažumos mokyklos veiklą, ugdymo proceso organizavimo įpatumus, švietimo vadybos patirtį pristatė mokyklos direktorius Jonas Vydra ir direktoriaus pavaduotoja Jolanta Janušonytė. Vizito metu pedagogai išsamiai susipažino su Lenkijos švietimo reforma, egzaminų sistema, pedagogų kvalifikacijos ir atestacijos galimybėmis, ugdymo procesu ir turiniu. Didelį pedagogų susidomėjimą ir diskusiją sukėlė mokinių elgesio vertinimo patirtis. Nustebino pačių mokytojų parengti ir išleisti lietuviški vadovėliai, mokymo priemonės. Apžiūrint ugdymo patalpas, stebino mokinių kūrybiniai darbai, projektai, stendai skirti Lietuvai, jos istorijai, iškilioms asmenybėms, gamtai. Už šiltą priėmimą, pasidalinimą pedagogine ir vadybine patirtimi dėkojame Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos direktoriui Jonui Vydrai ir direktoriaus pavaduotojai Jolantai Janušonytei.