MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

SEMINARAS „EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS VAIKYSTĖJE: ĮVADAS“

2018-01-08 12:18

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks seminaras „Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje: įvadas“ (trukmė – 6 ak. val.):


vasario 7 d. 10.00 val. - ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams;


vasario 28 d. 10.00 val. – pradinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.


Lektorė - A. Allan, Socialinių mokslų daktarė, trenerė, konsultantė.


Emocinė savimonė, savo emocijų kontrolė ir valdymas, kitų žmonių emocijų įskaitymas ir gebėjimas konstruktyviai paveikti kitų emocijas yra svarbi kiekvienos profesinės kompetencijos dalis. Bendravimas ir bendradarbiavimas mokymosi procese bei su kolegomis negalimas be gebėjimo užmegzti ir palaikyti emocinio ryšio. Seminaro dalyviai turės galimybę sužinoti, kad palankios mokymuisi emocinės aplinkos kūrimas yra esminė mokymosi aplinkos kūrimo kompetencijos dalis. Mokinio pažinimas nebus pilnas jei nebus atsižvelgiama į mokinio emocijų ir jausmų pasaulį, o mokinių motyvavimas yra ne kas kita, kaip emocinė vadyba. Pastovus darbas su savo ir mokinių emocijomis bei jausmais turėtų būti kiekvieno pedagogo darbo kasdienybė.


Seminaro metu pedagogai praktiškai susipažins su metodine priemone „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ (Smaltija, 2015). Ši įvadinė programa yra pirmasis žingsnis, po kurio galimas savarankiškas taikomasis darbas, konsultacijos ir tęstinis seminaras.


 


Seminaro kaina – 15,00 Eur.


Registracija www.semiplius.lt, informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com