MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą

2018-01-03 18:25

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintu „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu“, meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro), kūno kultūros, lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursų.


Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras kviečia kūno kultūros mokytojus, ketinančius mokyti pagal pradinio ugdymo programą į Kūno kultūros ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursus.


Programos apimtis – 40 akad. val.
Kursai vyks vasario-kovo mėn.
 
Dalyvio mokestis 80 Eur.
 
Išankstinė registracija vykdoma užpildant registracijos formą https://www.semiplius.lt/

Kontaktinis asmuo Gintarė Grigaliūnienė, tel. (8-343) 92572, el. p. gintare.msc@gmail.com


 


Išklausę programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis teisę dirbti kūno kultūros mokytojais pradinio ugdymo įstaigose.