MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MOKYMAI „MEDIJOS IR NACIONALINIS SAUGUMAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“

2017-10-23 10:47

Ugdymo plėtotės centras drauge su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru pradeda vykdyti 16 ak. val. trukmės mokymus „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“, skirtus visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams.


Šie mokymai vykdomi pagal Nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Siekiama, kad mokymų dalyviai įgytų kompetencijų medijų ir nacionalinio saugumo ugdymo srityse: pagilintų žinias ir supratimą apie medijas, plėtotų gebėjimus pamokose analizuoti įvairią viešojoje erdvėje pateikiamą informaciją, integruotų šią aktualią tematiką į ugdymo turinį ir ugdytų mokinių pilietinį atsparumą.


Renginiai vyks septyniose Lietuvos savivaldybėse spalio mėnesį, tad mokytojai turės galimybę pasirinkti sau patogią renginio vietą ir laiką.Mokymų dalyviams bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Dalyvavimas renginiuose nemokamas.


 


Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com arba tel. (8343)59498