MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pedagoginių – psichologinių žinių kursas

2013-03-21 09:04

Pedagoginių – psichologinių žinių kursas


Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2, 48 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymą (2009 m. liepos 15 d. Nr. XI-346) bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2009-08-20 raštą Nr. SR-25-02-21 „Dėl teisės dirbti mokytoju“ šių metų balandžio 11d. 10 val. Marijampolės švietimo centre organizuojamas pedagoginių – psichologinių žinių kursas mokytojams, dirbantiems pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (kurso programa patvirtinta 2005 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-456). Programos apimtis – 120 val. Išklausiusiems šį kursą išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1042 „Dėl pedagoginių psichologinių žinių kurso išklausymo“ patvirtintos formos pažymėjimas. Programą ves Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai. Orientacinė kaina – 600 Lt asmeniui (kaina priklausys nuo grupės dydžio).


Registracija tel.92572 arba el. paštu vida.undzeniene@takas.lt iki 2012 m. balandžio 8 d. (registruojantis nurodyti vardą, pavardę, švietimo įstaigą, telefono Nr.).