MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Dalykų mokytojų metodinės dienos: geriausia lietuvos ir pasaulio ugdymo patirtis

2013-03-13 08:47

Dalykų mokytojų metodinės dienos: geriausia lietuvos ir pasaulio ugdymo patirtis


 


2013 m. kovo 25–27 d. Vilniuje vyks dalykų mokytojų metodinės dienos, kurias organizuojamos vykdant UPC projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Mokytojai galės gauti naujausią informaciją apie ugdymo turinį, veiksmingus mokinių ugdymo metodus, priemones, taikomas Lietuvoje ir pasaulyje, pasidalyti profesine patirtimi.