MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Karjeros paslaugų sistemos diegimas ir karjeros kompetencijų modelio integravimas mokykloje

2013-03-05 12:57

Š.m. balandžio 2 d. 10.00 val. Marijampolės švietimo centre vyks seminaras Karjeros paslaugų sistemos diegimas ir karjeros kompetencijų modelio integravimas mokykloje“, skirtas įvairių dalykų mokytojams bei klasių vadovams (trukmė 6 ak.val.). Lektorė S.Grigaliūnaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Karjeros centro vedėja, lektorė-ekspertė. Seminaro kaina – 48 Lt. Registracija ir informacija tel. 92572 arba el.paštu jurate.msc@marinet.lt. Kviečiame dalyvauti.


 


Šiandieninėje visuomenėje karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo sekos procesas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų ugdyti karjeros valdymui reikalingas kompetencijas. Tam jis turėtų pradėti ruoštis jau mokykloje, siekiant, kad karjerai svarbius sprendimus dėl tolimesnių studijų ar darbo pasirinkimo po mokyklos baigimo mokiniai priimtų pakankamai gerai pažindami save, darbo bei mokymosi pasaulį, žinodami savo tolimesnio gyvenimo bei karjeros planus.


Svarbiausias sėkmės veiksnys ugdant moksleivių karjeros kompetencijas yra mokytojų bei kitų bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų karjeros centrų švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija. Ugdymo karjeros paslaugas mokiniams teikiantys specialistai turi aiškiai suprasti šiuolaikinės karjeros reiškinį, gebėti tiek mokiniams, tiek jų tėvams bei mokyklos bendruomenei paaiškinti karjeros kompetencijų svarbą siekiant sėkmingai vystyti mokinių karjerą; turi gebėti patys teikti mokiniams ugdymo karjerai paslaugas: vesti pamokas, seminarus, grupines bei individualias konsultacijas ugdymo karjerai klausimais. Taip pat vienas iš svarbiausių sričių yra pačios ugdymo karjerai veiklos plėtojimas ir įtvirtinimas mokyklose. Siekiant, kad ugdymas karjerai taptų viena iš prioritetinių kiekvienos mokyklos veiklų, svarbu, jog tuo užsiimantys specialistai gebėtų kurti bei diegti ugdymo karjerai programas, konstruktyviai bendradarbiauti su dalyko mokytojais, mokyklų administracija, laiku teikti jiems reikalingą pagalbą.