MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Neformalaus ugdymo metodai

2013-02-01 09:56

Neformalaus ugdymo metodaiKintant laikmečiui vis labiau pastebima neformalaus ugdymo programų svarba. Ypač reikšminga tampa vertybinių nuostatų, asmeninių gebėjimų, socialinių įgūdžių kompetencijų ugdymo kokybės užtikrinimas. Vis labiau aktualu pilietiškos, visuomeniškos asmenybės ugdymas. Norėdami paįvairinti suaugusių, dirbančių su vaikais ir jaunimu veiklą ugdant sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenes problemas bei turinčią kompetencijas laimingam gyvenimui kurti, vasario 26 d. 9.30 val. organizuojame seminarą „Neformalaus ugdymo metodai".