MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Seminaras istorijos mokytojams

2013-01-30 19:07

Seminaras istorijos mokytojams


Bendrojo lavinimo viduriniojo ugdymo (XI-XII kl.) pakopoje dirbantys istorijos mokytojai maloniai kviečiami vasario 7 d. 14 val. į nemokamą seminarą Kas garantuoja sėkmę istorijos egzamine?“. Lektorius E.Bakonis, istorijos mokytojas ekspertas.


Seminare mokytojai susipažins su keliomis efektyvios pagalbos mokiniams rengiantis brandos egzaminui metodikomis, aptars jų realizavimo galimybes savoje mokykloje. Gilins mokėjimo mokytis ir  asmenines kompetencijas.