MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Naujienos

2017-10-23 10:47
Ugdymo plėtotės centras drauge su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru pradeda vykdyti 16 ak. val. trukmės mokymus „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“, skirtus visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams.
2017-10-23 10:31
Programa skirta ugdyti ir tobulinti su vaikais ir jų šeimomis dirbančių suaugusiųjų socialines emocines kompetencijas, supažindinti su neprievartinio bendravimo metodika bei jos taikymo svarba profesinėje veikloje ir asmeniniuose santykiuose siekiant sumažinanti smurto ir patyčių apraiškas vaikų ir paauglių tarpe, suteikti bendravimo su vaikais, vaikų grupės valdymo ir netinkamo jų elgesio korekcijos įgūdžių.
2017-09-27 13:51
Trečią kartą Marijampolėje vyksiantis tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“ jau šį spalį kviečia įvairių stilių muzikos gerbėjus į kamerinę kokybiškos ir profesionalios muzikos šventę.
2017-09-21 17:34
2017 metų lapkričio-gruodžio mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre bus organizuojamas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas mokytojams, dirbantiems pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas
2017-09-20 09:17
2017 m. lapkričio 20 – 26 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę - aštuonioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“.
2017-09-20 09:12
Pirmą kartą besiatestuojantys švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai turi pateikti pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą „Mokyklos vadybos pagrindų“ kursuose. Ši programa taip pat skirta naujai paskirtiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams.
2017-09-20 09:08
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su viešąja įstaiga „Tyrimų ir mokymų centras“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.
2017-09-08 15:43
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks seminaras „Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste“
Puslapiai: «1...67891011121314...41»