MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŽYMIEJI ČIKAGOS LIETUVIAI – ALBINAS ELSKUS, ALGIMANTAS KEZYS, VACLOVAS GUTAUSKAS

2018 m. kovo 16 d., penktadienį Marijampolės Beatričės Kleizaitės – Vasaris menų galerijoje vyko fotografijų parodos ,,Žymieji Čikagos lietuviai – Albinas Elskus Algimantas Kezys, Vaclovas Gutauskas atidarymas. Parodą atidarė profesorė menotyrininkė Rasa Žukienė pristatydama žymius Čikagos lietuvius.

2017 m. pabaigoje Marijampolės Beatričės-Kleizaitės-Vasaris menų galerija gavo dovaną iš Čikagos Čiurlionio galerijos – fotografijų rinkinį, pasakojantį apie lietuvių karo pabėgėlių veiklą Lindenberge (Vokietija) 1949 metais ir vėlesnį jų gyvenimo etapą Čikagoje (JAV). Nuotraukų autoriai – fotomenininkas Algimantas Kezys (1928 – 2015) ir dailininkas vitražistas Albinas Elskus (1926-2007). Fotografijų negatyvus Čikagoje atrinko ir atspaudė žymus JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, mokslininkas, gydytojas ir dailininkas dr. Audrius Plioplys. Nuotraukose įamžinta kunigo jėzuito Vaclovo Gutausko (1913-2003) veikla lietuvių bendruomenėse Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. 

Algimantas Kezys pasaulio fotografijos istorijoje vertinamas kaip urbanistinės fotografijos meistras. Šią fotografo veiklos pusę pristatome bibliofiline knyga Fifty Posters. Tai unikalus eksponatas, mažo tiražo leidinys. Mums jį paskolino Kybartuose veikianti Algimanto Kezio galerija. Šios parodos nuotraukose Algimantas Kezys atsiskleidžia kaip savitas portretistas. Jis įamžino kunigo Vaclovo Gutausko veiklos Čikagoje akimirkas. 

Kunigas Gutauskas buvo sielovadininkas ir visuomenininkas. Jis aktyviai telkė Čikagos lietuvius, suprasdamas, kad be sielovados ir stiprios bendruomenės lietuviai užsienyje greitai nutautės. Nuolat važinėdamas automobiliu po JAV, kunigas Vaclovas Gutauskas surinko lėšas svarbiausio lietuvybės židinio - Čikagos Jaunimo centro ir Jėzuitų vienuolyno statybai (1971). Iki mirties 2003 metais jis rūpinosi Jaunimo centro veikla ir jo išlaikymu. 

Albinas Elskus Lietuvoje ir JAV žinomas kaip puikus vitražistas ir meno pedagogas. Šioje parodoje pristatyta dar viena Albino Elskaus kūrybos sritis – jo fotografijos, darytos jaunystėje, dipukų stovykloje Vokietijoje 1949 metais. Jo nuotraukose – Lindenbergo miestelis pietų Vokietijoje, jo apylinkės ir Freiburgo dailės ir amatų mokyklos studentai, 1949 m. sausyje susirinkę į tuomet dar jauno kunigo Vaclovo Gutausko vedamas rekolekcijas.

Po to, Rasa Žukienė suteikė žodį kunigui Antanui Saulaičiui, kuris asmeniškai pažinojo kunigą Vaclovą Gutauską ir vicemerui Romualdui Makauskui. R. Makauskas pasidžiaugė kad galerijoje nuolat vyksta įvairus renginiai ir dar kartą padėkojo galerijos įkūrėjai Beatričei Kleizaitei – Vasaris.

Parodos lankytojus tikrai sudomino dr. A. Plioplio parengta filmuota medžiaga apie kunigą Vaclovą Gutauską.