MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Vakaras skirtas Salomėjos Nėries 110-jam gimtadieniui paminėti


2014 m. gruodžio 10 dieną 17 val. Beatričės Kleizaitės Vasaris menų galerijoje vyko gražus vakaras žvakių šviesoje skirtas Salomėjos Nėries 110-jam gimtadieniui paminėti.

„Aš atėjau pašokti džiaugsmo šokio...“ taip rašė poetė taip vadinosi ir vakaras. Deja, poetės gyvenimas nebuvo tik džiaugsmo šokis šioje žemėje - jai teko patirti potvynius ir atoslūgius kaip jos gyvenimą apibūdino rašytojas, literatūros tyrinėtojas V. Alekna. Poezijos klasikės Salomėjos Nėries (Bačinskaitės-Bučienės) gyvenimas ir kūryba susilaukė didžiausio literatūrologų dėmesio Lietuvoje, jos eilėms muziką parašė per 40 kompozitorių.

Apie visa tai kalbėjo ir eilėraščius skaitė kolegijos lektorė ir renginio sumanytoja Vida Mickuvienė.

Vakaro programą sudarė trys dalys - Jaunystė, Meilė ir Karo metai.

Skambėjo Salomėjos Nėries posmai iš rinkinio ,,Anksti rytą“, išleisto dar studijų metais iš paskutinio rinkinio ,,Prie didelio kelio“ bei kiti Salomėjos eilėraščiai.


Vakaro metu muzikavo Tomas Makluševičiaus ir Rimantas Romansevičiaus. Tomas Makluševičius pats sukūręs muziką eilėraščiui ,,Kaip ir tas vėjas“.