MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

VAKARAS „LAIŠKAI“ – SUSITIKIMAS su dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkyte

2014 m. rugpjūčio 22 d. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje (P. Butlerienės g. 5, prie Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro,) vyko VAKARAS „LAIŠKAI“ – SUSITIKIMAS su dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkyte.

Pirmąją dainą Ilona Papečkytė sukūrė dar besimokydama septintoje klasėje pagal Vytauto Rudoko eiles: „Ar būčiau strazdas giesmininkas...“. Studijavo dailę Šiaulių pedagoginiame institute (dabar universitetas), baigusi studijas dirbo Kaune, Palemono vidurinėje mokykloje piešimo ir darbų (dabar technologijų) mokytoja. Vyresniųjų klasių mokiniams dėstė braižybą, jie prašydavo, kad po pamokų pamokytų groti gitara. Mokė. Dabartinės pareigos – specialioji pedagogė: ugdo ir gydo menu. Į gydymo menu sąvoką įeina muzika, dailė ir judesio teatras. Kitaip tariant, pasitelkus meną moko pažinti pasaulį – jungia vaizdą, judesį, garsą. Kartu su Pantomimos teatro aktoriumi Virgilijumi Bortkevičiumi parengė ir įvykdė muzikinius teatro projektus: „Ką kalbėjo medžiai“, „Bedugnės ir tiltai“, „Moteris lietuje“. Pastarasis pelnė pripažinimą Vokietijoje.

Daug metų dalyvauja Latvijoje vykstančiame muzikuojančių dailininkų festivalyje „Bildės“. Repertuare – savos kūrybos dainos pagal poetų Reinerio Marijos Rilkės, Bernardo Brazdžionio, Jono Aisčio, Henriko Radausko, Jono Meko, Antano A. Jonyno, Violetos Palčinskaitės, Ramutės Skučaitės, kitų poetų ir jos pačios eiles.