MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ULBA LYG PAUKŠTĖ LEMTIS...

Gegužės 24-ąją į galeriją suplūdo didelis būrys (netoli šimto) marijampolietės poetės Česlovos Jakštytės kūrybos vertintojų ir gerbėjų dalyvauti jos autoriniame poezijos vakare „Ulba lyg paukštė lemtis...“ Taip vadinasi ir naujausia autorės poezijos knyga. Be pastarojo leidinio poetė prisiminė ir ankstesniąją kūrybą, padėkojo tiems, kurie, anot pačios autorės, – „padėjo šios dienos sulaukti“, paskaitė savąsias eiles. Neseniai iš leidyklos „Piko valanda“ išėjusi knyga susideda iš trijų dalių: sonetų, rubojatų (lyrinių ar siužetinių, nusakančių mūsų lemtį) ir eilių. Vienatvę autorė įvardija kaip laisvę, o visumoj – tai autorės ramybė, susimąstymas, branda... Česlovos Jakštytės kūrybą skaitė ir vakaro vedančioji Vida Mickuvienė. Programą paįvairino fortepijoniniai kūriniai, atliekami Angelės Radzevičienės, Aleksandro Kačanausko ir Kazimiero Knoro romansai, sudainuoti Birutės Pavalkienės, akomponuojant Aušrai Morkūnienei. Apie bendrus meninius projektus mintimis pasidalino dizaineris Artūras Kaminskas. Beje, gerbiamą poetę jis pavadino glaustai – „dvasios aristokrate“, kas išties jai ir pritinka, ir daug pasako apie šio žmogaus puoselėjamas viltis, vertybes, būtį.

Laimutė Kraukšlienė, kultūrinių renginių organizatorė

Nuotr. autorės