MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ryszard Borowski & Cup of Time

Ryszard Borowski & Cup of Time buvo galima klausytis Beatričės Kleizaitė-Vasaris menų galerijoj 2015 m. spalio 17 d. Tai – festivalio MEDYNĖS baigiamasis koncertas!

„Cup of Time“ ansamblį sukūrė Ryszard Borowski – žymus fleitos virtuozas, kompozitorius ir Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universiteto dėstytojas. Ansamblis groja Third Stream žanro muziką, kurioje susijungia klasika ir džiazas.
Programoje skambėjo Zbigniewo Namysłowskio, Witoldo Lutosławskio, Ryszardo Borowskio ir kitų žymių Lenkijos kompozitorių muzika.