MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

,,Menas yra privilegijuota dalijimosi forma“

...įspūdžiu, emocija, faktūriniu eksperimentu ar spalviniu deriniu, ar – atradimu – visa įkūnijama meno kūrinyje, ir, betarpiškai atsiduodant kūrinio priėmimo aktui atveriama stebėtojui dovanai.

Pasak dailininko, dailėtyrininko, Aloyzo Stasiulevičiaus, ,,už kiekvieno kūrybos darbo slypi didžiulis įdirbis ir disciplina“. Aukštų apdovanojimų ir didelio pripažinimo autorių – Albino Elskaus, Adomo Galdiko, Aloyzo Stasiulevičiaus, Arvydo Každailio, Vytauto Kašubos, Vytauto Igno, Viktoro Vizgirdos, Vytauto Kazimiero Jonyno, Romo Viesulo, Prano Gailiaus ir kitų menininkų darbai – istorinio konteksto, tapatumo paieškos, dramatiškų nuotaikų ir išgyvenimų liudytojai. Eksponuoti įvairiose pasaulio galerijose ir muziejuose, šie darbai kultūros žmogaus, meno istorikės, režisierės Beatričės Kleizaitės-Vasaris rūpesčiu padovanoti Marijampolei, tad mūsų miestas turi vieną solidžiausių išeivijos dailės ekspozicijų Lietuvoje.

Ypatingas menininko galios pojūtis juntamas 415-oje kolekcijos meno kūrinių, tad Evaldui Darškui kilo idėja išleisti albumą-katalogą. Tai visuomenę supažindins su galerijoje saugomais ir eksponuojamais meno kūriniais, paskatins atvykti į Marijampolę – pamatyti originalus.

Beatričė Kleizaitė-Vasaris, parašiusi ir išleidusi unikalias didelės išliekamosios vertės knygas ,,Lietuvių menininkų darbai Šiaurės Amerikos šventovėse“ (2004), ,,Albinas Elskus. Grožio ir vizijos dailininkas“ (2009), ,,Angelai“ (2011), ėmėsi sudaryti albumą-katalogą „Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija“ (2016), kurį išleido ,,Aukso pieva“.

Leidinyje pristatoma galerijos meno kolekcija, jos kūrėjai ir ,,iš pirmų lūpų“ – unikalūs ir vaizdingi pasakojimai.

Iš albume skaitomų p. Beatričės prisiminimų tarsi matai Vytauto Remeikos iš paveikslo Beatričei išpjautą fragmentą – šviesaus veido jaunikaitį, tarsi saulės spindulėlį, tapusį pirmuoju kūriniu dailės kolekcijoje.

Ar tik ne Princu Beatričės pavadintas jaunikaitis – šviesos įsikūnijimas – vedlys per gyvenimo kelionę? Dvasios šviesa mecenatė dalijasi su visa Lietuva - išties, tai dovana, kad kolekcija yra čia ir ją gali pamatyti visi.

Galerijos lankytojus pasitinka Šventasis Jurgis – pirmasis pirktas paveikslas iš dailininko Vytauto Igno. Sutapimas ar ne, bet šešis dešimtmečius kaupta kolekcija užbaigta dailininko Rimo Bičiūno kūriniu – Šv. Jurgiu, kaip žinia, tai yra Marijampolės šventasis patronas. O ir pasirinkta renginio data, balandžio 20-oji, sutapimas ar ne – artėjančios Jurginės.

Ir ar ne keista pagalvojus, kokia yra logiška įvykių seka?


Albumo-katalogo pristatyme dalyvavo pati galerijos įkūrėja ir leidinio sudarytoja Beatričė Kleizaitė-Vasaris, ji paragino tylos minute pagerbti didžiai gerbiamo, neseniai anapilin iškeliavusio, Marijampolės mero Vidmanto Brazio atminimą. Menininkė, mecenatė pasidalijo įspūdžiais, pasidžiaugė bičiulių komanda, padėjusia leidiniui išvysti dienos šviesą. J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila užtikrino, kad dabar jau negalės ,,pradingti“ nė vienas galerijoje esantis meno kūrinys, mat visi darbai kataloguoti. Katalogo fotografas Gintautas Lukauskas pasidalino įspūdžiais apie darbą įamžinant meno kūrinius, kuomet pametama laiko nuovoka, o fotografuojamieji meno kūriniai – tai tarsi žmonės, kuriems reikalingas ne tik tinkamas apšvietimas, bet ir rakursas ar pavertimas.

Renginyje dalyvavo ir žurnalistė, katalogo redaktorė Aldona Žemaitytė, vienas iš leidinio teksto autorių dailininkas, dailėtyrininkas Aloyzas Stasiulevičius, akcentavęs išeivijos dailės sugrįžimo svarbą. Sutapimas ar ne, bet tądien ir tuo pačiu metu Vilniuje, Vytauto Kasiulio dailės muziejuje, vyko parodos ,,Nuo realizmo iki objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje“ atidarymas, kur buvo pristatomi Lietuvos išeivijos menininkai ir jų darbai.

Albume-kataloge A. Stasiulevičiaus straipsnio antraštė ,,Išėję sugrįžo. Beatričės Kleizaitės-Vasaris kolekcija Marijampolėje“ byloja apie labai aktyvią misiją šalies mastu grąžinant į Lietuvą menininkus, praradusius savo tėvynę istorijos verpetuose.

Mecenatę sveikino Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė, galerijos lankytojai.


,,Menas yra privilegijuota dalijimosi forma“,– kadais tarė jau anapilin iškeliavęs Pranas Gailius. Tarpininkas tarp dvasinio ir jausminio pasaulių šiame renginyje - Marijampolės kultūros centro kamerinis ansamblis ,,Cantare“ (vadovė Svetlana Maurutienė), džiuginęs Aleksandro Kačanausko, Edvardo Grygo, Edvardo Elgaro ir Žiulio Masne kūriniais. Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas: septyniais gamos garsais, septyniomis spektro spalvomis septynias dienas per savaitę. 700 vienetų leidinio tiražu albumą-katalogą „Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija“ spausdino ,,Standartų spaustuvė“. Knygos puslapiai sunumeruoti, jų - 255. Susumavus gaunamas skaičius – 12: tai simbolizuoja pilnatvę ir išsipildymą. Laiku keliauja menininkų mums siunčiama žinia apie nekintamas, amžinąsias vertybes. 12 – ne tik tobulumo ir sėkmės, bet ir kosminės tvarkos simbolis. Diena turi 12 valandų, metų ciklas – 12 mėnesių. O Jėzus pasirinko 12 apaštalų, kai atėjo laiko pilnatvė.

Patirkime pilnatvę savo rankose laikydami albumą-katalogą – lobyną, kuriame išeivijos dailės aukso fondas. Pasak dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus, „Išeivijos dailė sugrįžo Lietuvon, Marijampolėn, dosnios Beatričės Vasaris širdies dėka“.

Mums ir ateinančioms kartoms.