MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MEDYNĖS 2018 - LIETUVIŠKA BIRBYNĖ: KARTŲ SUSITIKIMAI

Lietuviška birbynė: kartų susitikimai įvyko spalio 13 d. Tai buvo puiki proga susitikti įvairių kartų lietuviško instrumento birbynės entuziastams ir drauge pamuzikuoti. Koncerte dalyvavo birbynės atlikėjai: Vytautas Tetenskas, Darius Klišys, Kastytis Mikiška, Donatas Merkelis, Anatolijus Tumanovas, Daiva Vosylienė (kanklės), Arūnas Šerpytis (fortepijoinas). Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros birbynininkų kvintetas, Klaipėdos Jaronimo Kačinsko muzikos mokyklos, Kretingos, Marijampolės, Trakų meno mokyklų, birbynės ir kanklių dalyko mokiniai.

Klausytojai turėjo progą pasimėgauti įvairialype programa, kurią galima apibūdinti kaip nuoširdų ir prasmingą muzikantų siekį sujungti praeitį ir dabartį: čia susiliejo žodis ir muzika, grojo ir jaunas, ir patyręs, skambėjo ir prieš šimtą metų kūrusių  šedevrus, ir dabar gyvenančių bei kuriančių kompozitorių muzika.