MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

„Medynės 2016" koncertas – SKAMBANTI AFRIKA

2016 m. spalio mėn. 8 d. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras) nuskambėjo trečiasis II-ojo tarptautinio medinių pučiamųjų instrumentų festivalio „Medynės 2016" koncertas – SKAMBANTI AFRIKA. Tai – žymiausių Pietų Afrikos šiuolaikinės muzikos kompozitorių Michaelo Blake’o ir Justiniano Tamusuzos tradicinių Afrikos genčių dainų pagrindu sukurta speciali programa Hindewhu. Klausytojų, kaip įprasta, netrūko – apie aštuoniasdešimt. Jie šiltai ir gausiais aplodismentais sutiko atlikėjus bei priėmė jų atliekamus kūrinius. 

Hindewhu – pigmėjų genties, gyvenančios Centrinėje Afrikoje, dainavimo-švilpavimo stilius, skirtas pranešti apie grįžtančius iš medžioklės genties vyrus. Išskirtinį M. Blake’o kūrinį Hindewhu, atliko į festivalį atvykęs pats kompozitorius Michaelo Blake. Koncerto intriga – lietuviškos birbynės skambesys (solistai – Darius Klišys ir Eugenijus Čiplys), pritaikytas šiai kompozicijai, ir... transkripcijos, adaptuotos Roberto Bliškevičiaus vadovaujamam styginių kvartetui „Chordos“ (Lietuva).


Festivalio organizatorius - VšĮ "Sambalsiai", vadovas Darius Klišys.