MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampoliečio Giedriaus Iškausko knygos ŠEŠĖLIŲ ŽAIDIMAI pristaymas

2014 m. rugsėjo 25 d. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje pristatyta marijampoliečio Giedriaus Iškausko knyga ŠEŠĖLIŲ ŽAIDIMAI. Anot knygos autoriaus – „tai alternatyvios istorijos romanas apie dabartinių laikų Lietuvą. Lietuvą, kurią užgrobusios neokomunistinės nusikaltėlių jėgos ir su jais kovojančia laisvės kovotojų organizacija, vadinama Lietuvos Šešėliais [...] Romane atsispindi ir daug realiosios Lietuvos niuansų, paliečiant socialinės nelygybės ir emigracijos problemas. Kartu tai dinamiškas romanas, persmelktas humoro, ironijos, dramatizmo ir netgi mistikos“. Vietos skaitytoją turėtų sudominti tai, kad kartais veiksmas romane vyksta ir konkrečioje Marijampolės miesto vietoje, kas lengvintų pajausti alternatyvią būtį.

Renginyje dalyvavo apie 20 klausytojų: šeimos nariai, bendrapartiečiai (Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų sąjungos, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys), draugai. Giedrius Iškauskas, VDU studijavęs istoriją, įgytas žinias panaudoja romane, ieško išsamesnės reikalingos informacijos, tikslina turimas žinias, kad romanas būtų įdomus, o išgalvotos istorijos įtikinamos.


 


Laimutė Kraukšlienė, kultūros renginių organizatorė

P. S. Nuotraukos teksto autorės