MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖJE PRISTATYTA VYTAUTO KAŠUBOS SKULPTŪRA „RŪPINTOJĖLIS“ IR ALBUMAS „VYTAUTO KAŠUBOS KŪRINIAI LIETUVOJE“

2018 m. balandžio 27 d. Marijampolės Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vyko Vytauto Kašubos (1915–1997) skulptūros „Rūpintojėlis“ pristatymas ir albumo „Vytauto Kašubos kūriniai Lietuvoje“ sutiktuvės. „Rūpintojėlio“ gipsinį modelį Beatričei Kleizaitei-Vasaris perdavė skulptoriaus našlė Aleksandra Kašubienė, gyvenanti JAV. Vilniuje skulptūra buvo išlieta iš bronzos. Menotyrininkės dr. Nijolė Tumėnienės sudarytame albume galima išvysti visus Vytauto Kašubos kūrinius, dabar esančius Lietuvos muziejuose, galerijose ir privačiuose rinkiniuose.

Kiekvienam lietuviui pažįstamas Vytauto Kašubos (1915-1997) paminklas kunigaikščiui Gediminui, stovintis Vilniuje, Katedros aikštėje. Jo autorius – marijampolietis Vytautas Kašuba. Tačiau ne visi žino, kad Vytautas Kašuba – ne tik įspūdingų istorinių paminklų, medalių ir reljefų autorius, bet ir religinės skulptūros kūrėjas. „Rūpintojėlio“ skulptūra, pristatyta Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje, yra vienas ankstyviausiųjų religinės tematikos Vytauto Kašubos kūrinių. Ji sukurta Niujorke 1955 metais, tuo laikotarpiu, kai skulptorius kūrė skulptūras, reljefus, Kryžiaus kelio stotis Čikagos, Bostono, Niujorko, Vašingtono bažnyčioms ir vienuolynams.

„Rūpintojėlio“ gipsinį modelį Beatričei Kleizaitei-Vasaris perdavė skulptoriaus žmona Aleksandra Kašubienė. Vilniuje buvo pasirūpinta, kad gipsinis modelis taptų ilgaamže bronzine skulptūra. Lietuvos muziejuose, galerijose ir privačiuose rinkiniuose yra apie tris šimtus Vytauto Kašubos kūrinių. Visi jie – skulptoriaus šeimos ir jai artimų asmenų dovanos Lietuvai.

Nijolės Tumėnienės albume „Vytauto Kašubos kūriniai Lietuvoje“ patalpintos visų kūrinių (skulptūrų, reljefų, piešinių, eskizų) nuotraukos. Albumas išsiskiria išsamiais informatyviais tekstais ir profesionalia Vytauto Kašubos kūrinių analize.

Nijolė Tumėnienė (g. 1940) – žymi Lietuvos menotyrininkė, parašiusi monografijas apie lietuvių dailininkus Stasį Ušinską, Petrą Kalpoką, Vincą Grybą, Kazį Šimonį, Joną Rimšą. Ji sudarė Vytauto Igno, Sofijos Veiverytės, Aloyzo Stasiulevičiaus ir kitų menininkų albumus. Dabar šį ilgą sąrašą papildo išsamus ir gausiai iliustruotas albumas apie skulptoriaus Vytauto Kašubos gyvenimą ir kūrybą.