MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖJE ATIDARYTA PARODA - Grafikui Romui Viesului - 100

Parodoje demonstruojama vieno žymiausių lietuvių išeivijos grafikų, tarptautinio mąsto dailininko Romo Viesulo (1918-1986) kūrybiniai darbai, sukurti Jungtinėse Amerikos valstijose. Būsimo grafiko talentas ėmė skleistis pokariu patekus į Vokietiją ir studijuojant Freiburgo dailės ir amatų mokykloje. 1951 m. persikėlęs į Jungtines Amerikos valstijas, dailininkas aktyviai kūrė, tapo grafikos profesoriumi, savo kūryba atstovavusiu Jungtines Amerikos valstijas svarbiose pasaulinėse meno parodose. Šioje parodoje demonstruojami darbai iš galerijos fondų, ciklas „Dainos“ (1959) iš Lietuvos dailės muziejaus ir dailininko iliustruotos knygos. Tai paskutinioji 2018 metais Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos paroda. Ji užbaigia šešeto surengtų parodų maratoną, šiais metais ženkliai praturtinusį Marijampolę – 2018 metų Lietuvos kultūros sostinę.

Romas Viesulas – garsus, tarptautiniu mastu pripažintas menininkas, vienas garsiausių lietuvių išeivijos grafikų. Jis kūrė abstrahuotus ekspresyvius kūrinius, ypač mėgo litografijos ir oforto technikas. Ciklas „Dainos“ atliktas sudėtinga litografijos technika – tai yra atspaudas nuo akmens plokštės. „Dainų“ ciklas sukurtas pagal lietuvių liaudies dainas. Jis išreiškia dailininko jausmus paradus tėvynę ir ilgesį, būdingą beveik visiems jo kartos menininkams lietuviams Amerikoje. „Dainų“ ciklas ypač žavėjo poetą Kazį Bradūną. Jo pastebėjimu, Romas Viesulas pirmasis sugebėjo“ pažvelgti į liaudies dainas be nusaldinto sentimentalumo“. Parodoje pristatomos taip pat ir Romo Viesulo apipavidalintos knygos. Iliustruotojo veikla prasidėjo dar Freiburge, vėliau tesėsi Amerikoje, bendradarbiaujant su Algimanto Mackaus knygų leidimo fondu, Lietuviškos knygos klubu. Romas Viesulas gimė 1918 m. Gerdainiuose, Alūkstos apskrityje, Šiaurės Lietuvoje. Dabar šis kaimas – jau Latvijos teritorija. Būsimasis dailininkas mokėsi Rygos lietuvių gimnazijoje. Kelerius metus studijavo teisę Rygos universitete, o 1941-1943 m. - Vilniaus universitete. Lygiagrečiai lankė Vilniaus dramos teatro studiją. 1943 metais vokiečių okupacinei valdžiai uždarius Lietuvos aukštąsias mokyklas, Romas Viesulas tapo Vilniaus dramos teatro aktoriumi. 1944 metais jis pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijoje, karo pabėgėlių stovyklose, nežiūrint vargo ir nepriteklių, vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas. Romas Viesulas vaidino dipukų teatre „Aitvaras“ (Detmoldas, 1945-1946). Kai 1947 m. Freiburge buvo įkurta meno ir amatų mokykla Rytų Europos jaunimui, Romas Viesulas buvo vienas pirmųjų jos mokinių. Šiame pietų Vokietijos mieste prasidėjo Romo Viesulo kelias į grafikos meno aukštumas. Baigęs mokyklą, jis dar vienerius metus turėjo galimybę studijuoti Paryžiaus aukštojoje dailės mokykloje, bet greitai teko rūpintis emigravimu į dar tolimesnius kraštus. 1951 metais Romas Viesulas atvyko į Jungtines Amerikos valstijas. Jis aktyviai reiškėsi grafikos baruose: iliustravo knygas, 1960-1986 m. dėstė Temple universiteto Tyler dailės mokykloje Filadelfijoje (The Tyler School of Art), greit tapo Grafikos skyriaus vedėju ir profesoriumi. Gabus menininkas, aktyvus meninio gyvenimo dalyvis R. Viesulas buvo labai vertinamas kaip puikus profesionalas, grafikos technikų, ypač litografijos žinovas. Net penketą kartų jis gavo garbingąją Guggenheimo ir kitas menininkų stipendijas, pelnė apdovanojimus tarptautinėse grafikos parodose, buvo kviečiamas atstovauti JAV parodose Venecijos bienalėje (1970). Taip pat jis yra dalyvavęs grupinėse meno parodose visuose didesniuose Italijos miestuose, net kelis kartus rengė parodas Romoje, Niujorke. Įdomu, kad personalinė R. Viesulo paroda buvo surengta ir Lenkijoje, Krokuvoje (1971). Įdomu ir tai, kad Romas Viesulas 1985 metais yra sukūręs Vatikano pašto ženklą, skirtą Šv. Kazimiero mirties 500 metinėms.

Romo Viesulo kūrinių yra MOMA, Metropoliteno meno muziejuje Niujorke, Bruklino meno muziejuje, Čikagos dailės institute, JAV Kongreso bibliotekoje, Moderniojo meno muziejuje Kamakuroje (Japonija). Lietuvoje didžiausias Romo Viesulo darbų rinkinys priklauso Lietuvos dailės muziejui, Marijampolės galerijai, keletą lakštų turi Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir privatūs asmenys.2018 metais Lietuvos dailės muziejus išleido menotyrininkės Reginos Urbonienės albumą apie šį dailininką. Parodos atidarymo metu buvo pristatyta ir ši knyga.

Prof. dr. Rasa Žukienė

 

Parodos atidaryme dalyvavo Vytauto Didžiojo muzikos akademijos klasikinio dainavimo specialybės magistrantė Evelina Sakalauskaitė (sopranas) ir Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo Mažosios Bazilikos vargonininkė, chorų vadovė, pianistė Alma Sakalauskienė  (fortepijonas).