MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

DINGUSIOS TAUTOS PĖDSAKAIS

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje 2015 m. lapkričio 20 d. marijampoliečiams pristatyta istoriko-muziejininko Antano Žilinsko sudaryta istorinių apybraižų knyga „Dingusios tautos pėdsakais“, priskirtina Vilkaviškio žydų kultūros paveldui. Joje pateikta prisiminimai, pasakojimai, skaitytojui primenantys žydų tautos patirtą tragediją – holokaustą, jų pastangas išgyventi, vėliau – vykti į Izraelį, dabar – grįžti į šiuos kraštus, ieškant savų šaknų, kultūrinio paveldo likučių, tautiečių palaidojimo vietų. Prisiminta ir leidinyje paminėti tie drąsūs lietuviai, kurie, rizikuodami savo gyvybe, mėgino žydams padėti išlikti gyviems. Nenutylėtas ir tas faktas, jog buvo lietuvių, kolaboravusių su atėjūnais, tik jų pavardės knygoje neminimos, nors ir yra žinomos... Lai teisia juos Dievas. Leidinyje pateikta faktų ir apie Izraelyje atrastus vilkaviškiečių pėdsakus (ten lankėsi A. Žilinskas bei žurnalistas Algis Vaškevičius), paminėti ir kultūrai nusipelnę su Vilkaviškiu sąsajų turintys litvakai.


Knygos pristatymui galerijoje eksponuota iš Vilkaviškio krašto muziejaus atvežta unikali fotografijų paroda „Dingęs Vilkaviškis: pastatai ir žmonės“, atrinkta Izraelyje, Tel Avivo universiteto Diasporos muziejuje saugomos kolekcijos, kur, be kita ko, užfiksuota ir 1926 m. Vilkaviškį nusiaubęs gaisras, didysis potvynis, prezidento Antano Smetonos vizitas...


Pristatyme dalyvavo knygos sudarytojas Antanas Žilinskas, iš Izraelio atvykęs ilgametis Vilkaviškio žydų istorijos tyrinėtojas Ralphas Salingeris su žmona Beti, redaktorius Algis Vaškevičius, leidinio rėmėjas „Geros valios fondo“ direktorius Vytautas Višinskis, leidyklos „Piko valanda“ direktorius Arūnas Reinikis. Renginį vedė „Sūduvos kultūros fondo“ vadovė Daiva Klimavičienė.

  

Laimutė Kraukšlienė, kultūrinių renginių organizatorė

Nuotr. autorės