MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Benjamino Mašalaičio knygos SŪDUVOS KRAŠTO DVARAI pristatymas

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoj rugsėjo 22 d. buvo pristatyta neseniai leidyklos „Piko valanda“ išleista istoriko Benjamino Mašalaičio knyga „Sūduvos krašto dvarai“. Knygoje surinkta daug ir įvairios medžiagos apie 80 mažiausiai tyrinėtų Užnemunės dvarų, gausu istorinės medžiagos, o taip pat ir legendų, įžymių asmenybių apršymų, fotografijų.

Per paskutiniuosius metus kai kurie dvarai visai sunyko ar buvo nugriauti, rasti informacijos apie juos autoriui buvo pernelyg sunku ar net visai neįmanoma. Knygą rašė, remdamasis Lietuvos, Lenkijos bei Baltarusijos valstybinių archyvų medžiaga, nemažai informacijos aptiko privačiuose archyvuose, tekstą pagyvino 1904 – 1940 m. lietuviškos spaudos citatomis.

Renginį vedė Sūduvos kultūros fondo pirmininkė Daiva Klimavičienė, aptarnavo, dalino knygos skirtukus, puošniomis skrybėlėmis dabino renginio dalyvius bei šoko dvaro šokius ano laikmečio kostiumais vilkį dvariškiai – Marijampolės kolegijos istorinių šokių grupė „Reveransas“, vadovė Daina Misiukevičienė. Visus midumi vaišino Stakliškių UAB „Lietuviškas midus“, pyragaičiais –UAB„Mantinga“.

Laimutė Kraukšlienė, kultūrinių renginių organizatorė

Nuotr. – teksto autorės