MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Anatolijaus Šenderovo kūryba - Marijampolėje

Šių metų gegužės 31 dieną Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vyko šv. Jurgio meno sezono renginys - kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo kūrybos vakaras.

Anatolijus Šenderovas - vienas žymiausių šių laikų Lietuvos kompozitorių, dalyvavęs virš 30 tarptautinių muzikos festivalių, pastatė tris baletus („Mergaitė ir Mirtis“ 1982 m., „Mary Stuart“ 1987 m., „Dezdemona“ 2005 m.), sukūręs muziką trims simfonijoms, dviem koncertams violončelei, koncertui gitarai ir kameriniam orkestrui, muziką Lietuvos-Vokietijos vaidybiniam filmui „Ghetto“, pripažintam geriausiu 2006 metų Lietuvos filmu. 

A. Šenderovo muzika išsiskiria ekspresyvumu, tembro, dinamikos, faktūros įvairove. Joje stipri dramaturginė tėkmė, ekspansyvus laiko pojūtis. Kompozitorius nėra prisirišęs prie konkrečios komponavimo sistemos: didžiajai jo kūrybos daliai būdinga nuosaikiai moderni muzikinė kalba su įvairių šiuolaikinių technikų elementais. Muzikas daug dėmesio savo kūryboje skiria sakralinei tematikai, pasitelkdamas Senojo ir Naujojo Testamento siužetus ir tekstus hebrajų ir lotynų kalbomis. Jo muzika puikiai įsiliejo į Europos naujosios muzikos kontekstą, yra atliekama Lietuvos ir įvairių Europos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikos šalių atlikėjų (http://yrasalis.lt/desimt/menininkai/anatolijus-senderovas/).

Vakaro metu skambėjo nuostabūs jo muzikos kūriniai, kuriuos atliko styginių kvartetas ,,Art Vio“ ir fortepijoninis trio ,,Fort Vio“.

Styginių kvartetas ,,Art Vio“ susibūrė 2003 m. Indrės Rupaitės iniciatyva. 2007 m. išleido savo pirmąją kompaktinę plokštelę, kurioje atliko Lietuvos kompozitorių Eduardo Balsio, Anatolijaus Šenderovo, Juozo Širvinsko kūrinius. ,,Art Vio“ kvarteto muzikantai - įvairių tarptautinių konkursų dalyviai Lenkijoje, Vokietijoje ir kt. šalyse. ,,Art Vio“ koncertavo Ispanijoje, Švedijoje. Kvartetas griežia prancūzų meistrų pagamintais instrumentais.

,,FortVio‘‘ susibūrė 2006 metais. Veiklos intensyvumas padėjo ansambliui įsitvirtinti Lietuvos muzikos scenoje. ,,FotrVio“ yra įvairių konkursų nugalėtojai. Koncertuoja įvairiose šalyse ir miestuose.

Žiūrovai salėje atlikėjus lydėjo audringais plojimais. Didžiulė garbė ir kartu džiaugsmas, kad jie koncertavo Marijampolėje.