MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narių sąrašas

Nr.

Metodinis būrelio/tarybos pirmininko v., pavardė

Pareigos Mokyklų metodinėje taryboje

Metodinis būrelis/taryba

Švietimo įstaigos pavadinimas

1.

Birutė Žeimienė

Pirmininkė

Pradinių klasių mokytojų

Petro Armino pagrindinė mokykla,

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

2.

Jolanta Gelžinienė

Koordinatorė

 

Švietimo centras

3.

Salvinija Šimonėlienė

Narė

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui

Jono Totoraičio progimnazija, pavaduotoja ugdymui

4.

Sandra Survilienė

Narė

Fizika

Rygiškių Jono gimnazija, fizikos mokytoja metodininkė

5.

Aušrelė Taputienė

 

Narė

Biologija

Sūduvos gimnazija, mokytoja metodininkė

6.

Vaida Pituškienė

 

Narė

Istorija

 

Sūduvos gimnazija,

istorijos mokytoja metodininkė

7.

Daiva Uckienė

 

Narė

Chemija

Sūduvos gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja

8.

Laimutė Guogienė

Narė

 

 

Geografija

Marijonų gimnazija, Marijampolės profesinio rengimo centras, geografijos mokytoja metodininkė

9.

Laima Vaičiūnienė

 

Narė

Bibliotekininkų

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, bibliotekininkė

10.

Lina Rentelienė

Narė

 

 

Informacinės technologijos

 

Marijonų gimnazija, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

11.

Eglė Danielienė

Narė

Matematika

Rygiškių Jono gimnazija, matematikos mokytoja ekspertė

12.

Indrė Apuokienė

 

Narė

Soc.pedagogai

Mokolų pagrindinė mokykla, vyresnioji socialinė pedagogė

13.

Martynas Sikorskis

Narys

Spec.pedagogai

Jono Totoraičio progimnazija, specialusis pedagogas

14.

Vilija Bilinskienė

 

Narė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai

Mokykla-darželis „Želmenėliai“, meninio ugdymo pedagogė

15.

Laima Gludžinskienė

Narė

Priešmokyklinio ugdymo

Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

16.

Nijolė Jurgelaitienė

Sekretorė

Ikimokyklinio ugdymo

Mokolų mokykla-darželis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

17.

Danutė Klevienė

Narė

Muzika

Sūduvos gimnazija, muzikos vyresnioji mokytoja

18.

Ingrida Žilinskienė

Narė

Lietuvių kalba

Rygiškių Jono gimnazija, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

19.

Raimonda Bliūdžiuvienė

Narė

Psichologija

Šaltinio pagrindinė mokykla, psichologė

20.

Vida Ūsienė

 

Narė

Rusų kalba

Rygiškių Jono gimnazija, rusų kl. mokytoja metodininkė

21.

Jolita Lukšienė

Narė

Choreografija

Marijonų gimnazija,

choreografijos mokytoja metodininkė

22.

Ina Grinevičienė

 

Narė

Vokiečių kalbos

Rygiškių Jono gimnazija, vokiečių kl. mokytoja metodininkė

23.

Jolanta Rupšienė

Narė

Anglų kalba

Marijonų gimnazija, anglų kl. mokytoja ekspertė

24.

Rita Mazurkevičienė

 

Narė

Etikos

Jono Totoraičio progimnazija, etikos mokytoja metodininkė

25.

Jolita Karpavičienė

Narė

Tikybos

Sasnavos pagrindinė mokykla, tikybos mokytoja

26.

Skirmantė Daugėlienė

Narė

Kūno kultūros

Šaltinio pagrindinė mokykla, kūno kultūros vyresnioji mokytoja

27.

Gintauta Janauskienė

Narė

Dailės

Želsvos pagrindinė, dailės mokytoja metodininkė

28.

Rita Dijokienė

Narė

Technologijų

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, technologijų vyresnioji mokytoja