MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos rezultatai

2016 m. METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ IR DALYVIŲ SUVESTINĖ

Eil.

Nr.

 

Būrelio pavadinimas

Renginiai

Dalyvių skaičius

Metodiniai pasitarimai

Gerosios patirties sklaida

Renginių aptarimas

Diskusijos

Metodinės išvykos

Metodinės dienos

Kita veikla

 

Iš viso renginių

1.

Mokyklų metodinė taryba

2

1

 

 

 

 

1

4

77

2.

Direktorių pavaduotojų ugdymui

1

1

 

1

1

 

 

 

4

71

3.

Matematika

2

1

1

 

 

 

 

4

53

4.

Informacinės technologijos

3

2

1

 

 

 

 

6

55

5.

Bibliotekininkų metodinis būrelis

1

1

 

 

 

 

 

2

37

6.

Ikimokyklinis ugdymas

1

3

 

 

 

 

 

4

116

7.

Ikimokyklinių įstaigų meninis ugdymas

1

1

1

1

 

 

 

4

57

8.

Priešmokyklinis ugdymas

2

2

 

 

 

 

 

4

73

9.

Pradinis ugdymas

2

1

3

 

 

 

 

6

170

10.

Spec. pedagogai

2

2

 

1

1

 

 

6

77

11.

Soc. pedagogai

1

5

 

 

1

 

 

7

115

12.

Biologijos

1

1

2

 

 

 

 

4

42

13.

Fizika

1

1

1

 

 

 

 

3

26

14.

Chemija

1

 

2

 

 

 

 

3

18

15.

Geografija

1

1

3

 

 

 

 

5

54

16.

Istorija

1

 

1

 

 

 

 

2

14

17.

Lietuvių kalba

1

 

2

 

 

 

 

3

25

18.

Anglų kalba

1

 

 

 

 

 

 

1

14

19.

Rusų kalba

1

 

1

 

 

 

 

2

25

20.

Vokiečių kalba

1

1

 

 

 

 

 

2

12

21.

Psichologija

2

3

 

 

 

 

 

5

46

22.

Tikyba

2

 

 

 

 

1

 

3

48

23.

Etika

1

1

 

 

 

 

 

2

10

24.

Kūno kultūra

1

 

 

 

 

 

1

2

19

25.

Technologijos

1

 

6

 

1

 

 

8

94

26.

Dailė

1

 

1

 

 

 

1

3

18

27.

Muzika

2

5

 

 

 

 

 

7

87

28.

Choreografija

2

2

1

 

 

 

 

5

46

Iš viso

39

35

26

3

4

1

3

111

1499

 

 

2016 m. METODINĖS VEIKLOS DALYVIŲ SUVESTINĖ

 

2016 m. METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ SUVESTINĖ