MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. KOVO mėn.

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

1.

Muzikos mokytojams

 

Mokinių parengimas ir dalyvavimas Užgavėnių šventės organizavime

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

O. Surdokienė, Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

3 d.

Jono Basanavičiaus aikštė

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

2.

Lietuvių kalbos mokytojams

2.1

Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys: viktorina-konkursas 5-8 klasių mokiniams ,,Gimtojo žodžio paunksmėj“

 

Informacija apie dalyvavimo sąlygas – mokykloms pateiktuose renginio nuostatuose

I. Martinaitienė, Šv. Cecilijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Z. Krukonienė, Marijonų gimnazijos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

5 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

2.2

Vaižganto metams skirtas renginys: Vaižganto skaitymai „Aš visomis jėgomis protestuoju prieš nebūtį“

(9-12 kl. Mokiniams)

Z. Krukonienė, Marijonų gimnazijos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

28 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

3.

Geografijos mokytojams 

 

Geografijos olimpiados „Amerika – nuo Aliaskos iki Ugnies Žemės“ mokinių darbų vertinimas, užduočių analizė ir rezultatų aptarimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė 

12 d.

14.00 val.

„Ryto“

pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

4.

Geografijos mokytojams ir savivaldybės mokyklų mokinių komandoms

 

Edukacinis renginys, skirtas Vietovardžių metams „Sprendimų raktas – 2019“

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė 

27 d.

14.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

5.

Istorijos mokytojams

 

Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo mokinių darbų vertinimas, užduočių analizė ir rezultatų aptarimas

A. Vilkė, Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;

A. Mikulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

12.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

6.

Švietimo įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams

 

Psichosocialinio švietimo diena

Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė J. Tamulionienė, psichologė

S. Ragelienė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

13.30 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

7.

Pradinių klasių mokytojams

 

3-4 kl. Mokinių „Mažųjų matematikų“ olimpiada. Darbų vertinimas.

Gerosios patirties sklaida „Sėkminga ugdomoji veikla 3-ioje klasėje panaudojant gamtamokslinę spintą“

L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė; L. Grabauskienė, Petro Armino progimnazijos mokytoja metodininkė;

 K. Dumčienė, Želsvos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

L. Jakevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

26 d.

12.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

8.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Mažųjų menininkų pleneras „Teigiamos vaikų emocijos spalvų ir muzikos garsų apsuptyje“ (vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės D. Donauskienė, A. Žaliauskienė);

 

Pranešimas: ,,Meninė veikla – savita vaikų pažinimo, kalbos ugdymo forma“

(V. Bružinskienė, vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vyresnioji logopedė)

L. Gludžinskienė, vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

28 d.

9.30 val.

 

Vaikų darbų paroda veiks  kovo 28 d. – balandžio 12 d.

Vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

9.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ , „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro, vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Rūta“ projekto dalyviams

 

Kalbos ugdymo projektas

„S ir Š garsų draugystė“

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė D. Muckuvienė, meninio ugdymo pedagogė V. Bilinskienė;

D. Ozarinskienė „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė;

Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė metodininkė G. Dagilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Krasnickienė;

10.  Daugėlienė, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“

logopedė metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

28 d.

9.30 val.

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

Informacija

tel.: 8 343 52575 ir el. paštu vygantas.msc@gmail.com

10.

Rusų kalbos mokytojams

 

Pamoka netradicinėje aplinkoje. Edukacinė išvyka į Marijampolės Švenčiausios Trejybės cerkvę 

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

Balandžio

2 d.

15.00 val.

Švenčiausios Trejybės cerkvė (senosios kapinės)

Informacija  el. paštu vygantas.msc@gmail.com

11.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojams

 

Tiriamųjų darbų konferencija, skirta Pasaulinei Žemės dienai

A. Taputienė, Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė; K. Vėlyvienė, Petro Armino progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė; L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja; S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė 

Balandžio

18 d.

Švietimo

centras

Registracija iki kovo 29 d.

tel. 8 699 66204 arba el. paštu

sakatlina@gmail.com

(L. Morkūnienė)

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com