MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2018 m. BIRŽELIO mėn.

IV. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

Eil.

Nr.

Tema

Atsakingas asmuo

Diena, val.

Vieta

Pastabos

1. 

Rusų kalbos mokytojams ir mokiniams

 

Edukacinė išvyka į Markučius. Konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“

V. Ūsienė, Rygiškių Jono gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

9.00 val.

Literatūrinis

A. Puškino muziejus

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

2. 

Geografijos mokytojams

 

Edukacinė pažintinė kelionė „Lietuvos ašara – Dieveniškės“

 

 

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

 

Dieveniškės

Informacija tel. 8 612 78768 arba

el. paštu balkauskiened@gmail.com

(D. Balkauskienė); romakonc@gmail.com

 3.

Muzikos mokytojams 

 

Gerosios patirties sklaida.

Pamoka Anzelmo Matučio tėviškėje

„Tau Vaikuti “

 

R. Slabodienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

 6 d.

11.00 val.

 

Igliaukos      Anzelmo Matučio gimnazija

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

 

 4.

Šokio mokytojams

 

Veiklos, organizuotų švenčių ir renginių aptarimas

A. Grinevičienė, Petro Armino progimnazijos šokio vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

13 d.

15.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

 

 5.

Bibliotekininkams

 

Edukacinis renginys

 „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė“

S. Raguckienė, Rygiškių  Jono  gimnazijos bibliotekininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

     14 d.

  13.00 val.

Pradžia –Marijampolės kultūros centro aikštelėje

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com;   

raguckienes@gmail.com