MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2018 m. GRUODŽIO mėn.

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

1.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui ir Mokyklų metodinės tarybos nariams

 

„Tylūs skaitymai“. Susitikimas su kunigu ir poetu Benu Lyriu

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

10 d.

16.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. Paštu

meile.msc@gmail.com

2.

Lietuvių kalbos mokytojams

 

I-ųjų gimnazijos klasių diagnostinio testo analizė ir rekomendacijos pagrindinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojams. 2018 m. VBE vertinimo normų naujovės 

Sūduvos gimnazijos vyresniosios mokytojos R. Benevičienė ir D. Gaižauskienė; Z. Krukonienė, Marijonų gimnazijos mokytoja metodininkė;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.00 val. 

Sūduvos gimnazija,

 227 kabinetas 

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

3.

Socialiniams pedagogams

 

Pranešimai:

„Apie mokymosi sutrikimus. Pagalbos galimybės, strategijos ir metodologijos“.

„Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) ir S.M.A.R.T. Vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis“

J. Rašimienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė;

R. Ūkelienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

4.

Šokio mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Sėkmingos pamokos“

A. Grinevičienė, Petro Armino progimnazijos šokio vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

27 d.

12.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

5.

Technologijų mokytojams

 

Parodos „Kalėdų belaukiant“ aptarimas, eglučių nupuošimas.

Pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė; E. Kraukšlys, „Sūduvos“ gimnazijos mokytojas metodininkas;

O. Surdokienė, Kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė; S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

Sausio 4 d.

15.00 val.

Kultūros centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

6.

Informacinių technologijų mokytojams

  Miesto informatikos olimpiados I-ojo etapo rezultatų aptarimas. Informatikos olimpiados  II-ojo etapo darbų taisymas, rezultatų analizė

V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas;

L. Rentelienė, marijonų gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

2018 12-12

14.00 val.
Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com