MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2018 m. SAUSIO mėn.

Eil.

Nr.

Tema

Atsakingas asmuo

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 1.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui ir Marijampoles savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai: naujovės, išvados, rekomendacijos, ugdymo problemų savivaldybėje ir mokykloje diagnostika bei mokymosi pasiekimų gerinimo galimybės.

Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose (Prienų rajono savivaldybės patirtis)

V. Kvietkauskas, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

D. Stankevičienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

31 d.

15.00 val.

 

 

Švietimo

centras

 

Informacija

el. paštu meile.msc@gmail.com

 

 2.

Technologijų mokytojams

 

Tradicinės mokinių ir mokytojų darbų parodos „Kalėdų belaukiant 2017“ aptarimas.

Pasiruošimo II-ajam technologijų olimpiados etapui aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

O. Surdokienė, Kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė;

S. Pangonis, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

 

9 d.

14.00 val.

Kultūros

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 3.

Biologijos mokytojams

 

Biologijos olimpiados II-asis etapas. Vertinimas, rezultatų analizė ir aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja ir biologijos mokytoja;

A. Taputienė, Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė;

S. Druskis, Švietimo skyriaus vyriausias specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

14.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 4.

Chemijos mokytojams

 

Chemijos olimpiados II-ojo etapo darbų vertinimas, užduočių analizė ir rezultatų aptarimas

I. Rakutienė, Marijonų gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja;

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos mokytoja;

S. Druskis, Švietimo skyriaus vyriausias specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

19 d.

14.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

5. 

Pradinių klasių mokytojams

 

Metodinė diena Šv. Cecilijos gimnazijoje.

Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas.

Matematikos pamoka 1 klasėje“,

Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka 2 klasėje“, „Neformaliojo ugdymo dailės terapija 2 klasėje“, „Dailės pamoka 3 klasėje“, „Pasaulio pažinimo pamoka 3 klasėje“, „Integruota pamoka 4 klasėje“

Šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Venckūnienė,

vyresniosios mokytojos S. Lapinskienė,

J. Kučinskienė, J. Balaikienė, R. Balniuvienė,

mokytojos E. Vosylienė, E. Šverčiauskienė;

L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

12.00 val.

 

Šv. Cecilijos gimnazija

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

 6.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimas „Socialinio pedagogo ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

 

Ž. Sajatauskienė, mokyklos-darželio „Želmenėliai“ socialinė pedagogė metodininkė;

A. Jurkšaitienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

24 d. 

13.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com