MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2017 m. SPALIO mėn.

Eil.

Nr.

Tema

Atsakingas asmuo

Diena, val.

Vieta

Pastabos

1.

Marijampoles savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Mokyklų metodinės tarybos pirmininko rinkimai.

2017-2018 m. m. veiklos planavimas

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

3 d.

14.00 val.

(išvykimas iš Švietimo centro)

Bendruomenės „Virbalio vartai“ Senųjų amatų centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

2.

Muzikos mokytojams

 

Vaikų chorų šventės „Vaikystės spalvos”, skirtos Lietuvos 100-mečiui paminėti, repertuaro parinkimas ir aptarimas

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

10 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

3.

Socialiniams pedagogams

 

Apskrito stalo diskusija

Socialinio pedagogo veikla pagal atnaujintus ir naujus įstatymus bei dokumentus. Kas naujo?“

A. Jurkšaitienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė;

O. Misiukevičienė, Petro Armino pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė ekspertė;
J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

4.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Edukacinė išvyka „Duonos kelias“

V. Bilinskienė, Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

25 d.

12.00 val.

(išvykimas

iš Kultūros centro aikštelės)

Bendruomenės „Virbalio vartai“ Senųjų amatų centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

5.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo metodai ikimokyklinėje įstaigoje“.

Pranešimai: „Nuotaikingi personažai moko valdyti jausmus“ – „Kimočio“ emocinio intelekto ugdymo programa“; „Ebru meno terapija – piešimas ant vandens“; „Vaikų socialinio ir emocinio intelekto ugdymas“

Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos metodininkės S. Kaminskienė, Z. Laskevičienė;
A. Žaliauskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Orinienė, psichologė G. Tamulynienė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

26 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

6.

Pradinių klasių metodinio būrelio tarybos nariams

 

Metodinė išvyka į Vilnių „Pažintis su

Šiaurės licėjaus“ idėja, vertybėmis, struktūra, metodika“

L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

31 d.

10.00 val.

Šiaurės licėjus“

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com