MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. LAPKRIČIO mėn.

1.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Edukacinė išvyka „Socialinio emocinio ugdymo principai vadybinėje veikloje. Kauno Dainavos progimnazijos patirtis“

 

Nuo 2010 metų mokykla yra LIONS QUEST Lietuva partnerė ir įgyvendina projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“. Nuo 2014 metų mokykla yra UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė

Kauno Dainavos progimnazijos direktorė

J. Vengalienė, pavaduotoja ugdymui 

A. Reinikovienė;

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

26 d.

13.00 val.

 

 Išvykimas iš švietimo centro

12.00 val.

Kauno

Dainavos progimnazija 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas ,,Patyčių dėžutės“ panaudojimo galimybės Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose“

 

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Mokolų progimnazijos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

6 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com              

3.

Informacinių technologijų  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

IT VBE užduočių ir vertinimo aptarimas. Pranešimai:

„Tekstinio dokumento maketavimas ir  skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle“;

„Programavimo užduotys“

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; L. Rentelienė, Marijonų gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas V. Širvaitis, mokytojas D. Kazlauskas; D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

15.00 val.

Rygiškių

Jono

 gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

4.

Etikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Skaitmeninių technologijų taikymas rengiant tekstinę ir vaizdinę informaciją dorinio ugdymo pamokose“

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazija etikos mokytoja;

R. Mazurkevičienė, Jono Totoraičio progimnazijos etikos mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

11 d.

15.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 

5.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Elektroninio dienyno „Mano dienynas“ valdymo sistema darželyje“

D. Zeikuvienė, Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės A. Paulevičienė, N. Akelaitienė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

12 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com           

6.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Atviro jaunimo centro veikla Marijampolės savivaldybėje“

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos, Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

12 d.

13.00 val. 

Moksleivių kūrybos centras (Lietuvininkų 18)

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

7.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Mokinių meninių gebėjimų ugdymas mokant vokiečių kalbos. Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalio savivaldybės etapas

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; I. Urbonienė, Šv. Cecilijos gimnazijos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

13.30 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 688 79421 (N. Grinytė)

el. paštu vygantas.msc@gmail.com

 

8.

Geografijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimas „Himalajai – gamta, kultūra, žmonių gyvenimo būdas“.

LGMA forumo analizė ir aptarimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

J. Leišytė, Rygiškų Jono gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė 

20 d.

15.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

9.

Muzikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Etnokultūros puoselėjimas mokykloje“

Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė D. Klevienė, vyresnioji muzikos mokytoja R. Slankauskienė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

22 d.

15.00 val.

 

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com           

10.

Pradinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Ugdymo aktualijos“. Pranešimai:

„Raštingiausias pradinukas 2019“. Darbų analizė ir rekomendacijos“; „Informatikos integravimas pamokose“

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė; S. Lapinskienė, Šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės J. Kasiulienė, R. Skirkevičienė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

25 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 

11.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Atgyjančios lėlės vaikų rankelėse ir saviraiškos galimybės su jomis“

 

Turėti kelių spalvų filcinę medžiagą, siuvimo ir nėrimo siūlų (spalva nesvarbu), adatas ploniems ir storiems siūlams

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Alaburdienė, G. Stankevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja A. Slančiauskienė, vyresnioji mokytoja E. Šilingienė

 

29 d.

12.00 val.

Vaikų lopšelis- darželis

„Rūta“

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com