MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. VASARIO mėn.

1.

Fizikos mokytojams

 

67-osios fizikos olimpiados II-ojo etapo užduočių ir rezultatų analizė bei aptarimas

S. Survilienė, Rygiškių Jono gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

13.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

2.

Dailės mokytojams

 

Pasiruošimo II-ajam dailės olimpiados etapui organizavimas ir aptarimas

G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė;

V. Kvietkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

3.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaida „Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje“

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos  Vaiko gerovės komisijos nariai; D. Muckuvienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

5 d.

13.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

4.

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio tarybos nariams

 

Respublikinės teorinės-praktinės pradinių klasių mokytojų konferencijos „Sėkmingos ugdymo patirtys šiandienos mokykloje“ organizavimas

L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

5 d.

14.00 val.

Mokolų mokykla-darželis

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

5.

Technologijų mokytojams

 

Technologijų olimpiados II-ojo etapo darbų taisymas, vertinimo analizė ir rezultatų aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė; E. Kraukšlys, Sūduvos gimnazijos mokytojas metodininkas;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

10.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

6.

Socialiniams pedagogams

 

Pranešimai:

„Ankstyvosios intervencijos programa“;

Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“

Ž. Skinkienė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė; R. Gavėnienė, Marijampolės bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja;  R. Ūkelienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė.

6 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

7.

Rusų kalbos mokytojams

 

Rusų kultūros dienos, skirtos A. S. Puškino 220-osioms metinėms, projekto nuostatų aptarimas

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

8.

Bibliotekininkams

 

Edukacinė išvyka į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešąją biblioteką

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

19 d.

12.00 val.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

9.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Skambančių instrumentų karalystė

J. Taurienė, vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ meninio ugdymo pedagogė;

V. Bilinskienė, mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė; J.Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

21 d.

13.00 val.

 Vaikų lopšelis-darželis

„Rasa“

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

10.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida „Ar galima pakeisti smegenis?“ (prof. L. Šinkariova, Vytauto Didžiojo universitetas)

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos psichologė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

11.00 val.

Marijampolės kolegija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

11.

Tikybos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Gera dalintis su kitais“

B. Žemaitienė, Jono Totoraičio progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja; J. Šačikauskienė, Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyresnioji mokytoja; „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė D. Vilkienė, tikybos mokytoja metodininkė G. Garbaravičiūtė; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

15.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com