MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. RUGSĖJO mėn.

1.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinės tarybos pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Spalio 2 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

2.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

2018-2019 m. m. metodinės veiklos apžvalga. Metodinės grupės pirmininko rinkimai. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

24 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

 

3.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Gludžinskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

9 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

 

 

4.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Orinienė, Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

10 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

5.

Technologijų mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

 

10 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

6.

Dailės mokytojams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Janauskienė, Želsvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

10 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

7.

Istorijos mokytojams

 

Parodos „Medinės sinagogos Lietuvoje“ pristatymas.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Vilkė, Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

11 d.

14.00 val.

Švietimo  centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

 

8.

Rusų kalbos mokytojams

 

2019-2020 m. m.  metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

11 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

9.

Kūno kultūros mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Daugėlienė, „Šaltinio“ progimnazijos kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

11 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

10.

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio tarybos nariams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

 15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com       

11.

Anglų kalbos mokytojams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rupšienė, Marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

12 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

12.

Muzikos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

12 d.

15.00 val.

Sūduvos  gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

13.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Bilinskienė, Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

16 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

14.

Chemijos mokytojams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

Pranešimas: „Gamtos mokslų integravimo 5-8 klasėse koncepcija. Brandos darbo iššūkiai mokytojui“

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja;

D. Uckienė, Marijonų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

 

15.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Muckuvienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

16.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

17.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

18.

Fizikos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Survilienė, Rygiškių Jono gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

19.

Geografijos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

20.

Biologijos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Taputienė, Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

21.

Etikos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

22.

Informacinių technologijų mokytojams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos planavimas. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai

L. Rentelienė, Marijonų gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

23.

Socialiniams pedagogams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Ūkelienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

24.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2018-2019 m. m. metodinės veiklos planavimas

A. Jurkšaitienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

19 d.

13.00 val.

 

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com     

25.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininko ataskaita. Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

26.

Tikybos mokytojams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

B. Žemaitienė, Jono Totoraičio progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

27.

Matematikos  mokytojams

 

2019-2020 m. m. metodinės veiklos planavimas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

15.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

28.

Lietuvių kalbos mokytojams

 

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2019-2020 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

Z. Krukonienė, Marijonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com