MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2018 m. GEGUŽĖS mėn.

Eil.

Nr.

Tema

Atsakingas asmuo

Diena, val.

Vieta

Pastabos

1.

Lietuvių kalbos mokytojams

 

Raštingiausio 5-8 klasių mokinio konkurso rezultatų aptarimas

R. Janušienė, Petro Armino progimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Z. Krukonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; L. Jakevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

 

3 d.

15.00 val.

Petro

Armino progimnazija

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

2.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinės priemonės pristatymas. Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinio projekto „Žaidimai moko“ analizė ir aptarimas.

2017-2018 m. m. metodinės veiklos ataskaitos pristatymas ir aptarimas

D. Kresninkevičienė, Petro Armino progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė;
R. Danilevičienė, Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vyresnioji logopedė;

A. Daugėlienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ logopedė metodininkė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

 

7 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com          

3.

Socialiniams pedagogams

 

Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas teikiant koordinuotas paslaugas

I. Balandinaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; A. Jurkšaitienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė; J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

 

16 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com    

4. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

 

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimas „Futbolas mano gyvenime“. Praktinės veiklos stebėjimas ir aptarimas.

2017-2018 m. m. metodinio būrelio ataskaitos pristatymas ir aptarimas                            

J. Lazauskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė; L. Gludžinskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

10.30 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com       

5.

Pradinių klasių metodinio būrelio tarybos nariams

 

2017-2018 m. m. Marijampolės savivaldybės pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos veiklos aptarimas

L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

14.00 val.

Mokolų mokykla-darželis

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com       

6.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Užduotys, motyvuojančios mokinius mokytis vokiečių kalbos“

I. Čeplikienė, Marijonų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; I. Urbonienė, Šv. Cecilijos gimnazijos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja; N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

14.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com