MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2020 m. SAUSIO mėn.

1.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas. Nauji Valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.). Ilgalaikės švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos planavimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

16 d.

15.00 val.

 

 

Švietimo centras 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

 

2.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Parodos „Kalėdų belaukiant“ ir pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

E. Kraukšlys, „Sūduvos“ gimnazijos mokytojas metodininkas;

S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

15.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 

3.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Chemijos olimpiados II etapo užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja;

S. Druskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

13.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

4.

Matematikos  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Marijampolės savivaldybės jaunųjų matematikų olimpiados darbų taisymas, klaidų analizė, vertinimo problemos. Kandidato į respublikinę matematikos olimpiadą rinkimai

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

20 d.

15.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

5.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl rusų kalbos edukacinio projekto nuostatų gairių

R. Jasinauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji rusų kalbos mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

6.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Biologijos olimpiados II etapo užduočių vertinimas, analizė ir rezultatų aptarimas

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja;

S. Druskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

13.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

7.

Pradinio ugdymo pedagogams

 

Metodinė diena „Šiuolaikinės pamokos receptai. Išmaniosios technologijos“

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė; I. Andriuškienė, Marijonų gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

12.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 

8.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimai:

„DofE programos pristatymas“;

„Šeimos konferencijos koordinatorius. Kaip jis gali padėti socialinio pedagogo darbe?“

L.  Martusevičienė, DofE programos koordinatorė; J. Žukelienė, Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė;

V. Dilys, švietimo centro metodininkas

28 d.

13.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 

9.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Marijampolės savivaldybės 68-osios fizikos olimpiados užduočių vertinimas, analizė ir aptarimas

R. Motūzaitė, Marijonų gimnazijos ir „Šaltinio“ progimnazijos fizikos mokytoja metodininkė; S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

Vasario

3 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com