MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2019 m. GEGUŽĖS mėn.

1.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimas „Ugdymas(sis) žaidžiant su interaktyviomis grindimis“

B. Dičiūnienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

8 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

2.

Pradinių klasių mokytojams 

 

Mokinių „Mažųjų matematikų“ olimpiados darbų analizė

L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

13.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

3.

Lietuvių kalbos mokytojams

 

Raštingiausio 5-8 klasių mokinio konkurso užduočių analizė, darbų taisymas ir rezultatų aptarimas

Z. Krukonienė, Marijonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

J. Vaučeskaitė, Jono Totoraičio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

14 d.

 12.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

4.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Liaudies dainos festivalis

„Sveiki gyvi sveteliai“

V. Grigaitienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ meninio ugdymo pedagogė;

V. Bilinskienė, Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

14 d.

10.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

5.

Technologijų mokytojams

 

Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų parodos „Nuo...iki“ uždarymas ir aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė; E. Kraukšlys, „Sūduvos“ gimnazijos mokytojas metodininkas;

O. Surdokienė, Kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė; S. Pangonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

6.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Specialistų dalijimasis gerąja patirtimi  apie vaikų kalbos ugdymą  įvairių veiklų metu

D. Muckuvienė, „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

22 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

7.

Tikybos mokytojams

 

Marijampolės dekanato ir Kalvarijos savivaldybės tikybos mokytojų metodinis susirinkimas

B. Žemaitienė, Jono Totoraičio progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja;

J. Šačikauskienė, Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

8.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas ,,Savižudybių prevencijos modelio ir jo taikymo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose kūrimas“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

G. Ambrasienė, psichologė J. Norkienė;

L. Jakevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

27 d.

14.00 val.

 Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com