MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Metodinės veiklos planas

2018 KOVO mėn.

Eil.

Nr.

Tema

Atsakingas asmuo

Diena, val.

Vieta

Pastabos

1.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Edukacinė išvyka „Lietuvių tautinės mažumos mokyklos Lenkijos švietimo sistemoje“

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos direktorius

J. Vydra, direktoriaus pavaduotoja
J. Janušonytė;

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

16 d.

13.00 val.

 

Išvykimas

12.00 val.

iš Kultūros centro aikštelės

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazija

Informacija ir registracija

el. paštu meile.msc@gmail.com

iki kovo 7 d.

2.

Pradinių klasių mokytojams

2.1.

Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas.

„Kūno kultūros pamokos 3 klasėje“, „Lietuvių kalbos pamokos 2 klasėje“.

Pranešimas „3-4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“. Metodinės priemonės pristatymas

Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių

mokytoja ekspertė L. Andriuškevičienė,

mokytojos metodininkės L. Čižikienė,

R. Upitienė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

1 d.

12.00 val.

Mokolų mokykla-darželis

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

2.2.

3-4 klasių mokinių „Mažųjų matematikų“ olimpiada. Darbų analizė ir vertinimas.

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimai: „Kokie drausminimo būdai naudojami mokykloje“, „Bendravimas su tėvais. Išbandytos idėjos“

R. Murauskienė, Petro Armino progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

J. Olbergienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcinio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė;
I. Andriuškienė, Marijonų gimnazijos pradinių klasių mokytoja;
L. Andriuškevičienė, Mokolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja ekspertė;
J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

12.00 val.

Petro

Armino progimnazija

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

2.3.

Pradinių klasių mokinių konkurso „Raštingiausias pradinukas 2018“ darbų analizė ir vertinimas.

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimai: ,,Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose“, „Dėmesio lavinimas ugdymo procese“

„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės
V. Lenkauskienė, E. Vingelienė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

12.00 val.

,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

3.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Renginio „Kaziuko mugė“ stebėjimas ir aptarimas

I. Stavinskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo pedagogė;

V. Bilinskienė, Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

2 d.

16.00 val.

Vaikų

lopšelis-darželis

„Vaivorykštė“

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Pranešimas „Vaikų kompetencijų ugdymas dalyvaujant ekologinio švietimo projektuose ir iniciatyvose“

Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė L. Gludžinskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė
E. Rastapkevičienė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

5.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Tautiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“.

 

Pranešimai: „Etnokultūra vaikams“,

„Tautiškumas mažųjų gyvenime“, „Tautinių tradicijų puoselėjimas ikimokykliniame vaikų amžiuje“

Vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės V. Pajaujienė, D. Brazaitienė;

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos Z. Kuncienė, L. Griškelienė;
R. Ramanauskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ auklėtoja;

G. Orinienė, Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

11.00 val.

Vaikų

lopšelis-darželis „Nykštukas“

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

6.

Technologijų mokytojams

 

Technologijų olimpiados II-ojo etapo rezultatų aptarimas.

Pasiruošimas mokinių ir mokytojų darbų parodai „Laikas keičiasi ir keičia“

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

S. Pangonis, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

2 d.

14.30 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

7.

Muzikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida.

Projektas „Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę“ (renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti)

 

„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė I. Mečkauskaitė,

dailės mokytoja metodininkė L. Miliauskienė;

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

9 d.

12.00 val.

„Šaltinio” pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

8.

Šokio mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan, tos...“

A. Grinevičienė, Petro Armino progimnazijos šokio vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

14 d.

11.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

9.

Istorijos mokytojams ir mokiniams

 

Marijampolės savivaldybės mokinių kurtų kino filmų konkursas „Lietuva ir aš“

Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Janulevičienė, istorijos mokytojai metodininkai G. Druskienė, D. Žarskienė, V. Žebrauskas, R. Bobinienė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

13.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

10.

Bibliotekininkams

 

Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaida.

Profesinės literatūros aptarimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

11.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ bendruomenei ir projekto dalyviams

 

Gerosios patirties sklaida.
Projekto „Gimtinės spalvos“ stebėjimas ir aptarimas

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė D. Muckuvienė, meninio ugdymo vadovė V. Bilinskienė;

D. Ozarinskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnioji logopedė;
G. Dagilienė, Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė metodininkė;

A. Daugėlienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ logopedė metodininkė;

J. Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

9.30 val.

Mokykla-darželis „Želmenėliai“

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

12.

Geografijos mokytojams ir mokinių komandoms

 

Renginys, skirtas Lietuvos 100- mečiui „100 metų – 100 žingsnių: pažink, atrask, brangink“

Sūduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Juknelienė, geografijos mokytoja D. Balkauskienė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

28 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

13.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Pasiruošimo renginiui „EMOCIJA+“ aptarimas

G. Tamulynienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ psichologė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com